Lolland-budget med en ny appel til Indenrigsministeriet

120 mio. kr. i særtilskud er ikke en holdbar løsning, for næste år er den gal igen. Budgetflertal presser fortsat på for langsigtet løsning.

LOLLAND: 24 af 25 byrådsmedlemmer står bag årets budgetaftale på Lolland, men samtidig er de helt på det rene med, at kommunens økonomi i længden skal afgøres andetsteds. Det vil der "i de kommende måneder blive forhandlet med Indenrigsministeriet om", hedder det i aftaleteksten.

På det punkt ligner den aftalen fra sidste år, hvor der stod det samme. Men håbet lever endnu.

Miseren er, at kommunens økonomi ikke er i strukturel balance. "Kun et særtilskud på 120 mio. kr. gør, at der overhovedet kan lægges et ansvarligt budget for det kommende år. For årene efter kan der allerede nu forudses indtægtstab som følge af udligningssystemet", hedder det videre.

Alligevel opretholdes servicenienauet samlet set i 2022, og hvis man hæver blikket fra regnearkene, ser man Lolland opleve "en vækst, investeringslyst og optimisme, der ikke er set i mange år". Blandt andet Femernbyggeriet er motor i den udvikling, og derfor handler budgetaftalen foruden penge om at sætte en retning for de kommende år mend hensyn til turisme, bosætning og infrastruktur.

Partierne bag budgetaftalen er Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Lokallisten Lolland, Din Stemme og SF, mens Enhedslisten står udenfor. Budgettet andenbehandles og besluttes endeligt på byrådsmøde i aften.

 

Se budgetaftalen.