DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Landsret opløser den voldelige bande Loyal To Familia

Friheden til at danne foreninger er en væsentlig frihedsrettighed, siger Østre Landsret - men forbyder LTF.
12. NOV 2020 13.06

Østre Landsret opløser torsdag den voldelige bande Loyal To Familia i medfør af Grundloven. Landsretten er enig med Københavns Byret.

Det er første gang i næsten 100 år, at landsretten har taget stilling til, om en forening virker ved vold, og om den derfor kan opløses ved dom.

- Vi har fundet, at LTF virker ved vold, siger retsformanden, landsdommer Finn Morten Andersen, ved domsafsigelsen i den historiske sag.

- Det har ikke været enkelt, siger han om det krav, som anklagemyndigheden har præsenteret domstolene for.

- Det er særdeles væsentligt for vores samfund, at man har den frihedsrettighed, siger han om retten til at danne foreninger.

Afgørelsen er en fortolkning af bestemmelser i Grundloven og åbner i princippet for, at også andre grupper, der virker ved vold, kan opløses.

Ikke blot venneklub

LTF kom til verden i 2013. Siden voksede den efter flere blodige opgør. Københavns Politi nedlagde et foreløbigt forbud i september 2018 efter et stort antal voldelige episoder med skud i det offentlige rum.

I januar i år godkendte byretten indgrebet, og nu har landsretten stadfæstet afgørelsen. Under sagen har advokat Michael Juul Eriksen som forsvarer afvist, at LTF er en forening i Grundlovens forstand. Det er blot en venneklub eller et broderskab, hvor det handler om at være sammen. Men dommere og domsmænd i landsretten har en anden vurdering.

Forbuddet skal virke præventivt. Det er nødvendigt for at imødegå den omfattende voldskriminalitet, som i meget vidt omfang er relateret til foreningen, konstaterer retten.

Under tidligere retsmøder har de to anklagere, Lasse Biehl og Emil Folker, nævnt 63 skudepisoder i det offentlige rum, som banden har taget del i. Resultatet var 17 sårede og fem dræbte.

Om formålet mente byretten, at meningen var at tjene penge på ulovligheder. Medlemmerne ville sælge især hash og brugte den grove vold til at fastholde og udvide markedsandele. Men landsretten finder ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at nå samme konklusion om formålet med LTF.

Ritzau