Lad folk bestemme hvor de vil bo

10. AUG 2011 6.20

Af Charlotte Sahl-Madsen

Morten Messerschmidt foreslår igen, at studerende, der tager arbejde i 'udkantsdanmark' , skal have deres studiegæld reduceret. Realistisk nok erkender han selv, at forslaget ikke løser alle problemerne.

Messerschmidt lader sig inspirere af Norge. Her kan man med rette tale om "udkantsområder". Norge har 4,8 millioner indbyggere på 385.000 kvadratkilometer, mens Danmark har 5,3 millioner indbyggere på 43.000 kvadratkilometer. Den norske ordning, der primært dækker Finnmarken, er for læger og lærere og er aldrig blevet evalueret. Man ved derfor ikke, hvilken effekt den har på rekruttering til Finnmarken. Men man ved, den er bureaukratisk. At sammenligne "udkantsdanmark" med Norge er ikke muligt.

Messerschmidts baggrund for forslaget er, at han vil fastholde flere i "udkantsdanmark". Har Messerschmidt mon tegnet et Danmarkskort med "tiltagszonerne"? Hvor ligger de? Lad nu folk selv bestemme, hvor de vil bo. For nogle er storbyens puls og mangeartede tilbud dragende. Andre foretrækker landet, naturen, roen, de billigere huspriser, nærheden. Vi bør respektere borgernes frie valg og ansvar for eget liv.

At kalde eftergivelse af studiegæld en ren win-win, er en tilsnigelse. Først får de studerende verdens højeste SU - den betales af vores fælles husholdningskasse. Dernæst foreslår Messerschmidt så, at vi skal hylde dem, der derudover stifter mest gæld. Jeg har en anden lærdom med hjemmefra.

Messerschmidt mangler desuden at angive, hvordan initiativet skal finansieres. Vil Messerschmidt reducere ældrechecken til borgerne i yderområderne? Eller skal de, der bor i storbyerne, betale mere i skat, så den manglende tilbagebetaling af studiegæld finansieres hermed?

Vi skal i stedet bruge kræfterne på at skabe balance i vores fælles (hele landets) økonomi. Det gør vi ved at reducere de offentlige udgifter - herunder sikre, at SU-lån betales tilbage.

"Pengene ligger som bekendt bedst i borgernes lommer". Så skatten skal ned for alle i hele landet.

Dernæst skal vi skabe vækst i hele Danmark. Da værdierne som bekendt skabes i erhvervslivet, er det her, vi skal starte. Altså blandt andet sikring af fremtidens veluddannede arbejdskraft, reduktion af selskabsskatten, god infrastruktur - også den digitale. Alt sammen initiativer, regeringen er i fuld gang med. Mange af initiativerne støttes ligefrem af Messerschmidts parti.

Vækst i hele landet er en mere fremtidssikret opskrift, end forskelsbehandling, bureaukrati og eftergivelse af gæld.


Indlæg af videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K) offentliggjort i Jydske Vestkysten 7. august 2011.

 

 

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev