Kunstgræs med alternativt infill ikke nødvendigvis dyrere

Ny rapport fra Cowi ser nærmere på infill i kunstgræsbaner.
25. MAR 2020 9.23

Kunstgræsbaner er et meget omdiskuteret emne i hele Europa i disse år. Den store fokus er primært på det infill, som fyldes i mange af de kunstige baner. Dette ses blandt andet i den danske Plastikhandlingsplan fra december 2018, hvor initiativ 22 netop fokuserer på spredning af mikroplast fra kunstgræsbaner.

I en rapport skrevet af Cowi på vegne af Miljøstyrelsen er det blandt andet blevet undersøgt hvordan Danmarks nabolande håndterer deres kunstgræsbaner. Både hvad angår lovgivning, tilskudsordninger og statslige vejledninger.

Endvidere beskæftiger rapporten sig med erfaring med god banepleje i Danmark og hvilke tiltag der findes, som kan være med til at minimere udledningen af mikroplast fra banerne, en kortlægning af estimerede og målte massebalancer og udledninger af mikroplast til miljøet i tidligere undersøgelser foretaget i Europa, en sammenfatning af mulige alternative typer infill og en samfundsøkonomisk konsekvensvurdering af disse.

Læs rapporten: Kunstgræsbane - Alternativer til gummigranulat som infill og erfaringer med banepleje

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt