DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Kulturminister indkalder til forhandlinger om hjælpepakker

Søndag og mandag vil Joy Mogensen (S) diskutere måder at hjælpe udsatte kulturinstitutioner med Folketingens kulturordførere.

Kulturinstitutioner, medier og højskoler har efterlyst statslig hjælp til at afbøde konsekvenserne af coronakrisen, og nu har budskabet fået kulturminister Joy Mogensen (S) til at reagere. Det oplyser Kulturministeriet.

Hun inviterer kultur- og medieordførere til forhandlinger de kommende dage. Målet er at finde løsninger på coronakrisens negative effekt på kultur- og medieområdet. 

- Kulturlivet er hårdt ramt af coronakrisen. Regeringen er optaget af, at vi får hjulpet hele kulturlivet igennem krisen på den bedst mulige måde. Størstedelen af løsningerne ligger i de centrale hjælpepakker, som regeringen allerede har præsenteret, men der er brug for, at vi følger op og ser på områder, der stadig mangler en løsning. På søndag gælder det højskoler, aftenskoler og folkeoplysningen og mandag de lokale og regionale medier. Vi kan ikke hjælpe alle med alt - men vi prøver at hjælpe flest med mest, siger Joy Mogensen.

Søndagens forhandlinger vil omhandle højskoler, aftenskoler og folkeoplysning. Kulturministeren vil endvidere orientere om løsning for de zoologiske anlæg.

Mandagens forhandlinger vil omhandle lokale og regionale medier og kulturinstitutioner. Foruden forhandlingerne er det kulturministerens og regeringens ambition at gøre op med den forskel i adgang til kompensationsordninger, der er mellem kulturinstitutioner med henholdsvis over og under 50 pct. i offentligt tilskud.

- Mange selvejede institutioner på Kulturministeriets område, eksempelvis teatre og museer, kan på nuværende tidspunkt ikke få del i de nuværende kompensationsordninger, som regeringen har fremsat, fordi de er støttet med over 50 pct. af offentlige tilskud. Regeringen arbejder for at ligestille alle institutionerne i hjælpepakkerne, tilføjer kulturministeren.

MG