Kompensation til kommuner med tab på ændret dækningsafgift

KORT NYT21. DEC 2021 8.08

Regeringen og Venstre har indgået aftale om kompensation til de kommuner, der samlet set står til at tabe på et aktuelt lovforslag om ændret dækningsafgift, oplyser Indenrigsministeriet.

Lovforslaget udmønter boligskatteforliget og indebærer, at nogle kommuner vil få en stigning i indtægterne fra dækningsafgift, når vurderingerne i det nye vurderingssystem udrulles. Det betyder, at nogle kommuner samlet vil få en mindreindtægt, når bloktilskuddet tilpasses for de højere kommunale indtægter.

Regeringen og Venstre er med den nye aftale enige om en fuld kompensation for de kommuner, der samlet set står til et nettotab. Kompensationen vil gælde frem til og med 2028 og indebærer ekstra statslig finansiering til kommunerne.

ka