Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kommunerne er digitalt uambitiøse i børnehaver

Ingen kommuner prioriterer for alvor digitale medier som en del af det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene, viser en rundspørge
27. SEP 2011 6.30

Det er fuldstændig lige meget, om danske pædagoger og børnehaver bruger computere, kameraer og andet digitalt udstyr. Og hvis de vil det, må de i hvert fald selv betale og finde ud af hvordan. Sådan synes holdningen groft sagt at være hos flertallet af de danske kommuner. Det konkluderer en ny rundspørge til landets kommuner foretaget af Professionshøjskolen UCC, der ligger i Region Hovedstaden.

- Det overordnede billede er, at kommunerne primært er opmærksomme på, hvad man kan bruge digitalisering til administrativt, men ikke som et pædagogisk redskab. Og det er synd og skam,  siger Bernt Hubert, der er pædagogisk konsulent på UCC og står bag undersøgelsen.

Konsekvensen af kommunernes manglende fokus på it i daginstitutioner er, at samfundet ikke udnytter de digitale kompetencer, som de fleste børn har med hjemmefra.

Skoleners it-niveau dykker
Bent Hubert peger på, at det manglende fokus fra børnehaverne betyder, at skolen ikke kan udnytte børnenes digitale potentiale godt nok. Skolen står derfor med et svagere udgangspunkt. Fx bliver en del af de it-læringsaktiviteter, som børnene får i indskolingen, af ringere kvalitet, fordi børnene ikke er vant til at bruge it på en fokuseret måde.

- Hvis børnene var mere digitalt klare og havde en mere kvalificeret viden og indsigt, flerefærdigheder og begreber på det digitale område, når de startede i uddannelsessystemet, kunne vi profitere meget mere af det.

Rundspørgen viser også, at forbavsende mange kommuner ikke har overblik over status på det digitale område i deres institutioner.

Kommunerne skal udforme krav
Hvis børnehaverne for alvor skal med på vognen og arbejde pædagogisk med digitale medier, er opskriften klar. Der skal stilles krav. Hvis man lader det være op til den enkelte institution at prioritere digitale medier, rykker området sig aldrig, mener Bernt Hubert, der taler ud fra mere end 30 års erfaring med it og det pædagogiske område.

En konkret løsning kunne være at indføre 'digitale kompetencer' som en del af læreplanerne i institutionerne på lige fod med fx 'sociale kompetencer' og 'sproglig udvikling'.

Pædagoger uden kendskab
En af hovedudfordringerne er, at en stor del af pædagogerne ikke føler sig fagligt klædt godt nok på til at arbejde med digitale medier som computere, digitalkameraer og iPads.

- Meget af modstanden bunder i, at man er bange for området, fordi pædagogerne ikke ved, hvordan man gør, siger han og peger på, at man kan begynde med at sørge for, at digitale kompetencer ligesom alle mulige andre kompetencer indgår i MUS-samtalen.

Derudover er der en stor opgave med at efter- og videreuddanne pædagoger inden for området. En stor del af kommunerne svarer da også i undersøgelsen, at det digitale område i dagtilbuddene får fokus inden for de kommende år, og at der er ved at blive udarbejdet strategier.

Foto: http://www.flickr.com/photos/poperotico/3921069882/sizes/z/in/photostream/

lcl