DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Kommissionsrapport: Klart ulovlig instruks fra Støjberg
Daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) var behørigt advaret af sit embedsværk mod den ulovlige instruks.
Foto: Philip Davali, Ritzau Scanpix

Kommissionsrapport: "Klart ulovlig" instruks fra Støjberg

Hård medfart til den daværende udlændinge- og integrationsminister i Instrukskommissionens delberetning.

Daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) instruks vedrørende adskillelse af asylpar, var "klart ulovlig", hedder det i Instrukskommissionens delberetning, som er offentliggjort mandag formiddag. 

Kommissionen finder, "at der – på baggrund af det omfangsrige skriftlige materiale, der er indgået i sagen, sammenholdt med de afgivne forklaringer – ikke er nogen rimelig tvivl. Den indkvarteringsordning, der blev iværksat med instruksen den 10. februar 2016, var klart ulovlig," lyder det i den omfangsrige delberetning om Inger Støjbergs omstridte pressemeddelelse.

Kommissionen afviser, at pressemeddelelsen skulle blive opvejet af et notat, der ikke har haft nogen større bevågenhed, før Inger Støjberg selv omtalte det under en afhøring i sagen.

"Kommissionen har i det hele tilsidesat Inger Støjbergs forklaring om betydningen af dette notat, idet kommissionen har lagt til grund, at ordningen beskrevet i notatet utvivlsomt mistede sin betydning som følge af Inger Støjbergs efterfølgende meget klare tilkendegivelser og udsendelsen af pressemeddelelsen", hedder det i delberetningen. Kommissionen peger i den forbindelse på, at Inger Støjberg "både eksternt og internt i departementet klart tilkendegav, at hun ville have en undtagelsesfri ordning."

Hun var advaret

Trods titlen af "delberetning" bruger Instrukskommissionen seks bind på at gennemgå sagen. Foruden konstateringen af instruksens ulovlighed finder delberetningen, at Inger Støjberg var behørigt advaret.

Der er ganske vist "ikke grundlag for at konkludere, at Inger Støjberg direkte har udtalt en tjenestebefaling om, at ministeriets embedsfolk skulle iværksætte en administration i strid med loven", men de handlede ikke desto mindre "i overensstemmelse med Inger Støjbergs udtrykte ønske". Herom kan det "endvidere lægges til grund, at Inger Støjberg fastholdt sit ønske om en undtagelsesfri administration på trods af flere mundtlige advarsler fra embedsværket", hedder det.

Instrukskommissionen har ikke påvist, at Inger Støjberg skulle have været vidende om misvisende oplysninger fra sit ministerium til Ombudsmanden.

Samråd blev vildledt

Til gengæld finder kommissionen, at den daværende udlændinge- og integrationsminister har udtalt sig misvisende i samråd.

"Udtalelserne gav et andet indtryk af den instruks, der endeligt blev kommunikeret til Udlændingestyrelsen, end tilfældet var. Udtalelserne var således egnede til at give det indtryk, at den ordning, der fremgik af pressemeddelelsen den 10. februar 2016, reelt ikke var absolut, men indeholdt mulighed for undtagelser, og at dette blev kommunikeret til Udlændingestyrelsen".

"Endvidere var udtalelserne egnede til at give det indtryk, at Inger Støjbergs ønske om en undtagelsesfri ordning alene var et ”politisk” ønske om at adskille alle og ikke også afspejlede, at Inger Støjberg ville have, at Udlændingestyrelsen skulle administrere uden mulighed for at foretage konkrete vurderinger", hedder det.

Uanset kritikken erklærer Inger Støjberg sig på Facebook frifundet for at have "bedt nogen om at udføre noget ulovligt. Præcis som jeg hele tiden har sagt det både til Folketinget og i medierne", skriver hun. Hun erkender at "der er blevet begået fejl i sagen, det bliver jeg kritiseret for, og den kritik tager jeg selvfølgelig til mig. Men det ændrer ikke på, at jeg ikke har afgivet en ulovlig ordre", gentager hun.

Instrukskommissionen har også forholdt sig til daværende statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) og de daværende justitsministre Søren Pinds (V) og Søren Pape Poulsens (K) roller, men delberetningen skriver dem alle ud af miseren.

  

Se delberetningens bind 1 med Instrukskommissionens vurdering af Inger Støjbergs rolle. Endvidere bind 2, bind 3 og bind 4 med udførlig gennemgang af hændelsesforløbet, bind 5 om Udlændingestyrelsens sagsbehandling samt bind 7 med bilag. Bind 6 er tiltænkt Instrukskommissionens vurdering af enkelte embedsmænd, som endnu ikke er færdig, den ventes klar i foråret/sommeren 2021.