Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Køge går nye veje i familiebehandling

Familierne involveres aktivt i egen behandling igennem de særlige feedback skemaer - og et effektivt system giver nu plads til flere familier
24. JUN 2011 7.56

KØGE: På Køge Familiecenter har man igennem det sidste år med stor succes implementeret Feedback Informed Treatment (FIT), som er en metode udviklet af amerikanerne Scott D. Miller og Barry Duncan. Metoden skal nu udbredes til andre behandlingstilbud på børne- og ungeområdet.

Siden efteråret har Køge Familiecenter arbejdet systematisk med resultatmåling og kvalitetssikring ved hjælp af Feedback Informed Treatment (FIT). Familierne involveres aktivt i egen behandling igennem de særlige feedback skemaer. Feedback'en bruges til kontinuerligt nøje at tilrettelægge og justere indsatsen. Hermed optimeres og sikres kvaliteten og effekten.

- Hvis du er syg, vil lægen foretage løbende målinger af f.eks. blodtryk, temperatur og blodprocent med henblik på mere præcist at kunne iværksætte den mest effektive behandling, og justere på behandlingen på baggrund af de løbende målinger. Det er faktisk det samme, vi gør her. Vi bruger den løbende resultatmåling til at sikre, at familierne får nøjagtig den behandling, de har brug for, forklarer afdelingsleder Susanne Kitaj, Køge Familiecenter.

- Den generelle tendens i familiebehandling er at behandlingen tilbydes i form af evidensprogrammer med faste behandlingspakker. På Køge Familiecenter hjælper den løbende måling og feedback os med at bevare fleksibiliteten og paratheden til at ændre på behandlingstilbuddet, ud fra et systematisk samspil og medinddragelse af den enkelte familie.

Målingerne og familiernes feedback i Køge Familiecenter er et udviklingsprojekt, som Børne- og Ungeforvaltningen har sat i gang for at sikre resultatet af behandlingen via kontinuerlig brugerinddragelse. Et andet mål er at kvalitetssikre behandlingen. 

Effekten af implementeringen har været overraskende stor: Køge Familiecenter kan dokumentere, at familierne hurtigere får den mest virksomme hjælp på Køge Familiecenter. Dermed anvendes ressourcerne mere effektivt. Dette ses blandt andet ved, at flere familier har kunnet tilbydes familiebehandling i 2010 end tidligere.

Projektet udvides nu til at inkludere to andre behandlingstilbud på børne- og ungeområdet: 

Feedback Informed Treatment (FIT) er udviklet for 10 år siden af psykologerne Scott D. Miller, Ph.D. og Barry Duncan, Psy.D. og er valideret igennem adskillige forskningsundersøgelser. Systemet anvendes over hele verden til at evaluere behandlingsindsatser.
Resultatmålingsprojektet blev sat i gang af Børne- og Ungdomsudvalget i maj 2010. 
Siden efteråret 2010 har Køge Familiecenter brugt FIT i alle behandlingsforløb