København renoverer for en milliard

De københavnske politikere vil bruge næsten en milliard kroner på renovering af kommunens skoler og institutioner

KØBENHAVN: Elever, lærere og forældre på seks folkeskoler i København kan se frem til at starte skoledagen i flotte nyrenoverede omgivelser.

Et flertal på Københavns Rådhus er enige om en stor anlægspakke til knap en milliard kroner.

Med "KBH I VÆKST" sætter partierne blandt andet 231 millioner kroner til færdigrenovering - herunder energirenovering - af
seks folkeskoler i hovedstaden. En indsats der understøtter ambitionen om at blive verdens første CO2 neutrale hovedstad.
Finansieringen er til stede, fordi kommunen har haft god økonomistyring med mindreforbrug de senere år.

- København vokser, og det er vi utrolig glade for. Men det medfører også udfordringer. Med "KBH I VÆKST" er vi på forkant med
udfordringerne. Vi sætter penge af til hurtigere bygning af daginstitutioner, så vi skaber plads til byens børn. Det er helt
afgørende for elevernes trivsel og det faglige niveau i folkeskolen, at vores skoler har en standard, som vi kan være bekendt. Derfor er jeg
glad for, at alle budgetpartierne er blevet enige om at sætte turbo på renoveringen af byens skoler, siger overborgmester Frank Jensen.

Hovedstaden vokser med 1.000 nye københavnere om måneden, og nye opjusterede befolkningsprognoser viser, at der i 2025 vil være
637.000 københavnere - det er 100.000 flere end i dag. Anlægspakken er målrettet en række af de udfordringer, som byens voksende
indbyggertal medfører. Der sættes 100 mio. kr. af til at videreføre det allerede omfattende arbejde med at få daginstitutionspladser nok.

Det er ikke kun byens børn, der kan se frem til forbedringer. Også de mange tusind københavnere, der dagligt færdes på Vesterbrogade fra
Hovedbanegården til Rådhuspladsen via Vesterbro Passage, vil opleve, at byen udvikler sig, når området bliver renoveret og gjort
grønnere. Parterne sikrer også, at den 100 år gamle Fælledparken kan blive ved med at danne en folkelig ramme for kultur- og idræts- og
friluftslivet i hovedstaden, idet der sættes ca. syv mio. kr. af til en færdigrenovering af parken.

cgt

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job