DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

København får et kredsmandat mere ved næste folketingsvalg

Ny fordeling mellem storkredsene af kreds- og tillægsmandater flytter mandat fra Sydjylland. Det er anden gang i træk, København får et mandat mere.
22. MAR 2020 14.13

FOLKETINGET: København får lidt mere at skulle have sagt i Folketinget fra næste valg. For Sydjylland går det den anden vej.

Det er mandatfordelingen mellem storkredsene, der planmæssigt er blevet justeret. Det sker ifølge folketingsvalgloven hvert femte år, og fra i år er Københavns Storkreds tildelt 17 kredsmandater gældende for de folketingsvalg, der måtte blive holdt inden næste opdatering i 2025.

Også i 2015 fik Københavns Storkreds tildelt et kredsmandat mere, så storkredsen kom op på 16 efter at have haft 15 siden den nuværende inddeling blev indført i 2007 i forbindelse med kommunalreformen. Før da var fordelingen baseret på amterne og ikke sammenlignelig med den nuværende, der er baseret på regionerne.

Hovedstaden
Københavns Storkreds er en del af landsdelen Hovedstaden (sammen med Københavns Omegns, Nordsjællands og Bornholms storkredse) og Københavns mandatvækst er sket, uden at den er gået ud over de andre hovedstads-storkredse. Både i 2015-fordelingen og i år er det Sjælland-Syddanmarks område, der har måttet holde for.

Hver af de tre landsdele folketingsvalgloven opererer med, er inddelt i, er tildelt et antal kredsmandater og et antal tillægsmandater, i alt henholdsvis 135 og 40 - i alt 175. De sidste fire af de 179 folketingsmandater er som bekendt reserveret til Færøerne og Grønland med to til hver.

Ved den indledende fordeling i 2007 efter kommunalreformen fik landsdelen Hovedstaden 38 kredsmandater og 11 tillægsmandater. I 2010 blev et tillægsmandat forfremmet til kredsmandat, men stadig med 49 i alt, og i 2015 og 2020 blev det så til først 50 og så 51 mandater i alt, idet det ekstra mandat i 2015 var et tillægsmandat og i år et kredsmandat.

I 2010-fordelingen fik Københavns Omegns Storkreds et kredsmandat mere og kom op på 12, men kun til låns, for ved 2015-fordelingen faldt antallet igen til 11. De to andre hovedstads-storkredse, Nordsjælland og Bornholm har ligget fast på henholdsvis 10 og 2 kredsmandater i alle årene.

Sjælland-Syddanmark
I modsætning til landsdelen Hovedstaden, der geografisk er identisk med Region Hovedstaden, omfatter hver af de to andre landsdele to regioner. For Sjælland-Syddanmarks vedkommende har hver af dem måttet afgive et kredsmandat, Sjælland i 2010 og Syddanmark i år.

Region Syddanmarks geografiske område er delt op i to storkredse, Fyn og Sydjylland, og det er Sydjylland, der denne gang er gået fra 18 kredsmandater til 17, mens Fyn har haft 12 kredsmandater hele vejen igennem. På den anden side Storebælt gik Sjælland i 2010 et tilbage fra 21 til 20.

Landsdelen Sjælland-Syddanmark lagde ud 2007 ud med 51 kredsmandater og 15 tillægsmandater. I 2010 blev et af kredsmandaterne nedskrevet til et tillægsmandat, men stadig med 51 i alt. I 2015 blev det 50 da der forsvandt et tillægsmandat, som ikke direkte gik fra nogen af storkredsene og i år er tallet nede på 49 på grund af det mistede kredsmandat i Sydjyllands Storkreds

Midtjylland-Nordjylland
Den tredje landsdel er den mest stabile i henseende til fordelingen af mandater. Midtjylland-Nordjylland har haft 46 kredsmandater og 14 tillægsmandater hele vejen igennem, og indbyrdes mellem storkredsene er der kun sket en forskydning én gang.

Det var i 2010, da Østjyllands Storkreds gik fra 17 til 18 kredsmandater og Vestjyllands Storkreds fra 14 til 13, hvor de begge har ligget siden. Nordjyllands Storkreds har fra starten haft og har fortsat 15 kredsmandater.

Justeringen af mandatfordelingen er foretaget ud fra tre parametre:

  • befolkningstallet pr. 1. januar 2020,
  • vælgertallet ved FV19, og
  • arealet af storkredsene 1. januar 2020,

opgjort og udregnet af Danmarks Statistik.

 

Mandatfordelingerne gennem tiden fremgår af bekendtgørelser, der afløser hinanden med fem års mellemrum. Særligt interesserede kan orientere sig i bekendtgørelserne fra 2020, 2015, 2010 og 2007 og fra amternes tid 2005, 2000, 1995, 1990 og 1985.