Klagenævn godkender nordjyske vindmøller
Bl.a. som følge af den netop afgjorte vindmøllesag, har Jammerbugt Kommune besluttet at flytte fokus væk fra at opstille vindmøller på land. (Arkivfoto.)
Foto: Mads Jensen, Ritzau Scanpix

Trods ørn i nærheden:
Klagenævn godkender nordjyske vindmøller

Sidste år godkendte politikerne i Jammerbugt planer om opstilling af 15 vindmøller. Borgmesteren gjorde klart, at man ville arbejde for, at opstillingen ikke gik i gang, før der kom en afgørelse fra klagenævnet. Den afgørelse er nu kommet.
10. JAN 2022 11.15

JAMMERBUGT: En kongeørn har længe været sidste hindring for et vindmølleprojekt i Jammerbugt Kommune. Politikerne i kommunalbestyrelsen godkendte sidste år Dansk Vindenergis projekt, der vil erstatte 12 gamle vindmøller i Øster Rendbæk med 15 nye vindmøller tættere på Store Vildmose.

Borgmester Mogens Gade (V) gjorde dog klart, at man ville gøre, hvad man kunne, for at opstillingen ikke gik i gang inden en klage fra Danmarks Naturfredningsforening om bekymring for en kongeørn, der lever i området, var blevet afgjort i Natur- og Fødevareklagenævnet.

Nu er afgørelsen så kommet fra klagenævnet, og sagen er endt med en blåstempling af Jammerbugt Kommunes godkendelse af vindmølleprojektet. Afgørelsen glæder Mogens Gade.

- Det er en god afgørelse, der er kommet. De argumenter, der var i forhold til vores lokaleplan og vores VVM-redegørelse, de har holdt hele vejen igennem, og det er glædeligt, siger borgmesteren til TV2 Nord.

I sin afgørelse skriver Natur- og Fødevareklagenævnet blandt andet, at kongeørnen ikke i observationsperioden er set i vindmølleområdet, ligesom den heller ikke er set yngle i området siden 2016. 

Danmarks Naturfredningsforening gik ikke efter at få vindmølleprojektet helt skrottet. Foreningen havde i stedet indstillet til, at syv af de 15 møller blev droppet. I lokalforeningen bringer afgørelsen derfor også overraskelse. 

- Kongeørnen er jo en meget, meget sjælden fugl. Derudover har vi også andre rovfugle i området og fourageringsture, hvor svaner og gæs søger efter føde. Og hvis vi kunne nøjes med otte vindmøller og ikke 15, kunne vi også få en ordentlig naturopretning i Store Vildmose, siger Søren Rosenberg, der er lokalformand i Danmarks Naturfredningsforening i Jammerbugt til Information

Ansvarsfralæggelse

Hele forløbet, hvor kommunen valgte ikke at sætte gang i vindprojektet på grund af sagen i Natur- og Fødevareklagenævnet, har mødt kritik. Således mente kommunalbestyrelsesmedlem for Socialdemokratiet Kiki Bach, som selv stemte imod vindmølleprojektet, at der var tale om ansvarsfralæggelse.

- Hvorfor er det, vi ikke selv tager beslutningen om sådan noget? Tør vi ikke selv at stå på mål for vores beslutninger? Jeg synes, man sender sorteper videre, fordi vi ved godt, den kommer i Planklagenævnet, og så kommer den måske til at skulle ligge der i flere år, sagde hun til DK Vindkraft efter beslutningen i byrådet sidste år. 

En kritik, der dog blev afvist af Venstre, som i stedet pegede på, at reglerne fra Folketinget er uigennemsigtige.

- Nu er jeg ikke uddannet jurist, men hvis man læser EUs fugle- og habitatdirektiv, så skal man i hvert fald være andet end landmand, som jeg er, for at kunne forstå det, sagde Torben Sørensen (V), næstformand i Teknik- og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune dengang, som svar på kritikken.

Opfattelsen om uigennemsigtige regler bliver delt af Mogens Gade. Derfor har kommunen besluttet sig for fremadrettet at droppe indsatsen for at opstille vindmøller på land.

- Men vi fortsætter klimaindsatsen i nærmeste fremtid med fokus på biogas og solceller, siger Mogens Christen Gade.