Invasiv galizisk sumpkrebs nu også fundet i Jylland

Galizisk sumpkrebs forekommer primært i Hovedstadsområdet, men den invasive krebs er nu for første gang registreret på en lokalitet i Jylland.
9. JAN 2020 13.18

Galizisk sumpkrebs er en invasiv art i Danmark, som kan udkonkurrere den hjemmehørende europæiske flodkrebs. Der er tidligere registreringer af galizisk sumpkrebs i Sydjylland, som ikke har kunnet verificeres, og dette er derfor den eneste bekræftede observation fra Jylland, oplyser Miljøstyrelsen.

Fundet er gjort af en borger i Ramten Sø på det nordlige Djursland og bragt videre til Miljøstyrelsen af dansk krebseatlas, som er et samarbejde mellem Statens Naturhistoriske Museum, AstaCon og Aarhus Universitet. Det oplyses, at krebsen er sat ud tilbage i 2009 under opfattelse af, at det var den hjemmehørende flodkrebs.

- Det kan i mange tilfælde være vanskeligt at kende krebsearterne fra hinanden, og der er derfor en stor risiko for at ikke-hjemmehørende krebs bliver sat ud i naturen i god tro. Hvis man ønsker at sætte krebs ud i et område, er det derfor ekstremt vigtigt, at man får arten sikkert artsbestemt hos en ekspert og ikke nødvendigvis stoler på det artsnavn, som de er indkøbt under, siger Miljøstyrelsens biolog Josefine Møller.

Det er ikke tilladt at udsætte ikke-hjemmehørende dyrearter i naturen uden forudgående tilladelse, og det er ej hellere tilladt at sælge hverken galizisk sumpkrebs eller signalkrebs levende. Det er dog set, at arterne observeres i handlen og markedsført som danske krebs.

- Når først krebsen er sat ud i søen, kan det være yderst vanskeligt at fjerne den igen uden, at det også er på bekostning af det øvrige liv i økosystemet, og det er derfor vigtigt ikke at tage nogle chancer, siger Josefine Møller.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en krebsenøgle, som kan være en hjælp til at identificere krebs i Danmark. Hvis der er tale om en udsætningssituation råder Miljøstyrelsen dog til, at man også får arten artsbestemt ved en ekspert forud for, at den introduceres til naturen.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt