Ingen PFAS-spor i udsatte vandboringer i Aalborg

KORT NYT13. DEC 2021 15.06

TEMA: PFAS-forurening

AALBORG: Aalborg Forsyning har undersøgt og frikendt fem vandboringer i Hvorup-området, der ligger særligt udsat i forhold til risiko for PFAS-forurening fra et øvelsesterræn.

I den nye drikkevandsbekendtgørelse skærper Miljøstyrelsen kravet til indholdet af PFAS-forbindelser. Det betyder, at drikkevand fremover ikke må indeholde mere end 2 nanogram pr. liter for summen af PFAS-stofferne PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS. Hidtil har kravet været, at indholdet af 12 PFAS-stoffer ikke måtte overstige 100 nanogram pr. liter. 

Fem private vandværker, hvor Aalborg Kommune er tilsynsmyndighed, ligger også i særlige risikoområder i forhold til brandøvelsespladser. Ingen af vandværkerne har fundet spor efter PFAS efter de nuværende grænseværdier, og Vejlen og Vadum Vandværk har heller ikke fundet efter de nye og skærpede grænseværdier.

ka