IALA bliver en mellemstatslig organisation

KORT NYT28. FEB 2020 11.30

Organisation International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA) bliver, efter 10 års forhandlinger, en mellemstatslig international organisation. Det oplyser Søfartsstyrelsen. 

- Vi har brug for, at en international organisation tager markant fat på digitalisering af navigations- og sejladssystemerne. Der mangler fx standarder for udveksling af data og for den nødvendige cybersikkerhed. Med en omdannelse af IALA til en IGO kan vi forhåbentligt skabe et nyt momentum på sådanne vigtige emner. Derfor har vi fra Danmarks side arbejdet aktivt for vedtagelsen af konventionen, siger Søfartsstyrelsen direktør, Andreas Nordseth.

IALA har eksisteret siden 1957. Den nye konvention, der gør organisationen mellemstatslig, træder først i kraft, når mindst 30 lande har ratificeret. IALA har sit hjemsted i Paris og har i øvrigt en dansk generalsekretær, Francis Zachariae.

esl

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev