Horten skal stå for whistleblowerordning i Fredericia

Tidligere stemte et flertal imod at bruge borgervejlederen til ordningen. Et advokatfirma udefra skal nu sikre armslængden.

FREDERICIA: Fredericia Kommune har indgået en aftale med advokatfirmaet Horten om en whistleblower-ordning, oplyser Fredericia Dagblad. Samme firma hjalp med en afdækning af Fredericia-affæren.

Horten blev valgt frem for et andet firma, der bød ind, oplyser borgmester Steen Wrist (S), der fortæller, at ordningen skal fungere fra efter sommerferien, og økonomiudvalget ønskede at bruge eksterne advokater og ikke egne advokater for at sikre armslængden.

I Fredericia foreslog Enhedslisten i byrådet tilbage i 2019, at der indførtes en whistleblower-ordning, men med den kommunalt ansatte borgervejleder som den, man kunne gå til. V og DF stemte for, mens det socialdemokratiske flertal argumenterede for sit nej med en hoved-MED-udvalgsudtalelse fra medarbejderne, der så svagheder i modellen med borgervejlederen. Også NB stemte imod.

Siden blev det vedtaget i budget 2021, at der skulle etableres en whistleblowerordning.

Et lovforslag, der for tiden er på vej i processen, vil betyde, at samtlige kommuner og alle øvrige private og offentlige arbejdspladser med over 50 medarbejdere fra 17. december i år skal have en intern whistleblowerordning.

I dag har 23 kommuner ifølge en optælling fra Justitia en whistleblowerordning.

ka