Tænketank:
Hæv CO2-afgiften til det syvdobbelte

Det er markant billigere at udlede CO2 i Danmark end i resten af Norden. Tænketanken Kraka foreslår at hæve afgiften til 1.250 kr.
24. JUN 2020 14.34

Klimaminister Dan Jørgensen (S) kaldte CO2-afgifter en Georg Gearløs-løsning. Ikke desto mindre er CO2-afgifter annonceret på forhandlingspapiret til efteråret, men hvordan sådan en afgift skal udformes, og hvor dyr den skal være, er stadig et åbent spørgsmål. 

Tænketanken Kraka er dog klar med et forslag til en pris på, hvor meget det skal koste at udlede et ton CO2. Kraka foreslår at hæve prisen fra det nuværende niveau på 177 kr. til 1.250 kr. - svarende til godt en syvdobling. Klimarådet har i deres anbefalinger anbefalet en pris på 1.500 kr. 

Og selvom en syv- eller ottedobling af CO2-afgifterne kan lyde voldsomt, så er det ifølge Kraka den billigste og mest fair mårde at nå klimamålene på. 

'De, som argumenterer mod CO2-afgifter, undlader systematisk (og ikke helt fair) at nævne, at de eksisterende energiafgifter, som ikke er målrettet en klimaeffekt og i højere grad betales af lavindkomstgrupper, skal udfases, samtidig med at en ny CO2-afgift indføres. Skal debatten blive andet end tom agitation, har vi behov for at gå et spadestik dybere, før vi kommer med anbefalinger,' skriver direktør Peter Mogensen og Anders Dons fra Deloitte i et fælles debatindlæg. 

I en fælles rapport fremhæver Kraka og Deloitte desuden, modsat hvad Dan Jørgensen tidligere har hævdet, at Danmark langt fra er det eneste land, der benytter sig af CO2-afgifter.

Sverige har en afgift på 800 kr., mens Finland har en afgift på 450 kr. for transportbrændstof og 400 kr. for andre for andre fossile brændstoffer. Norge har en differentieret afgiftssats, der varierer mellem sektorer, men hvor afgiften på råolie svarer til 340 kr.   

Kraka er for nyliggt gået sammen med Cepos, Danmarks Naturfredningsforening, SMVdanmark og Concito i 'Alliancen for en CO2-afgift', hvor de bringer en fælles opfordring til regeringen for afgifter.

- CO2-afgiften er klart den billigste måde for samfund og virksomheder at reducere udledning af CO2. Det kan gøres med særligt hensyn til de mest forbrugende, og fjernelsen af øvrige afgifter, samtidig med indførelsen af CO2-afgiften, giver en beskeden nettobelastning. Fordelingsmæssig på rig som fattig er afgiften ligeså retfærdig, udtaler cheføkonom og vicedirektør i Kraka Jens Hauch i den forbindelse. 

esl

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev