Grønne områder rykker helt op til Hernings haver

I samarbejde med en privat virksomhed og Den Danske Naturfond er Herning ved at skabe et helt nyt naturområde.
25. MAJ 2021 15.25

HERNING: Herning Kommune er gået sammen med virksomheden Ege Carpets og Den Danske Naturfond om at skabe et nyt naturområde, Gjellerup Enge, udenfor Herning. 

Det skaber både gode vilkår for flere plante- og dyrearter, og så rykker der også naturoplevelser helt tæt på borgerne.

I første omgang skabes ca. 90 hektar sammenhængende natur med græssende dyr, enge med kær, overdrev, skov og krat. Her får fugle nye fugtige enge at yngle på, og vilde planter spreder farver og nektar til bier og sommerfugle. 

Formand for Teknik og Miljøudvalget, Joan Hansen (V), glæder sig over, at så mange i fællesskab vil skabe mere plads til naturen.

- Det er fantastisk, at forskellige lodsejere går sammen om at skabe det nye naturområde. Det unikke samarbejde mellem private virksomheder, lokale ildsjæle og organisationer er lige præcis det, vi kan her i Herning Kommune, siger Joan Hansen.

Første i landet så tæt på større by

Idéen opstod hos arkitekten René Hougaard, der så potentiale på virksomhedens fabriksgrund, der var med på ideen. Siden kom Den Danske Naturfond, lokale grundejere og Herning Kommune med.

Det er første gang, Den Danske Naturfond skaber mere natur så tæt på en større by, og jorden er dels købt af fonden, mens lodsejere lader deres jord indgå. 

- Naturen mangler plads, så det er dejligt, at vi også kan skabe mere natur tæt på byerne. Hver en m2 tæller for en natur i krise, og her viser vi, at man kan hjælpe ved at tænke nyt, også i en by, siger Bengt Holst, formand for Den Danske Naturfond.

Fakta om Gjellerup Enge

Området består i dag af dyrkede marker, moseområder, ferske enge og overdrev. Potentialet for at udvikle naturen og biodiversiteten i området er stor. Ved at stoppe dyrkningen af markerne, stoppe dræn og etablere en bedre og mere sammenhængende græsning kan der skabes nogle bedre naturarealer og en mere naturlig ådal. Naturplejen kan sikres ved græsning med vildheste og kvæg.

Kilde: Herning Kommune

Se flere detaljer hos Herning Kommune.

ibs