Gentofte og staten indgår forlig om ungdomsboliger
Bilharziosebygningen ved det tidligere Danmarks Akvarium skal nu ombygges til boliger for de mange unge, som efterlyser et sted at bo i kommunen.
Foto: Gentofte Kommune

Retssag afværget:
Gentofte og staten indgår forlig om ungdomsboliger

Kommune og stat har været uenige om, hvad bygninger i Charlottenlund Slotshave måtte bruges til.
11. JAN 2022 11.20

GENTOFTE: Skal bygninger ved det tidligere Danmarks Akvarium i Charlottenlund Slotshave omdannes til hårdt savnede ungdomsboliger, eller skal det lejes ud til kontorer?

Det har været centrum i en strid mellem Gentofte Kommune og staten, som kulminerede, da Slots- og Kulturstyrelsen for to år siden indledte en retssag mod kommunen. Men nu er sagen løst ved et forlig, oplyser både kommunen og Indenrigs- og Boligministeriet.

Kommunen vedtog i 2018 en lokalplan for bygningerne, som betød, at de kun må anvendes til ungdoms- og kollegieboliger. Det ville Slots- og Kulturstyrelsen, som ejer ejendommene og udlejer dem til private kontorer, ikke acceptere, hvorfor styrelsen lagde sag an.

Gentofte Kommune havde håbet, at der kunne indrettes eller bygges 50 nye ungdomsboliger på stedet. Kommunen har længe manglet ungdomsboliger, men har haft svært ved at finde steder at placere dem.

Ifølge forliget bliver løsningen nu, at der indrettes 20-30 ungdomsboliger i den største af de fem bygninger, den såkaldte Bilharziosebygning. Slots- og Kulturstyrelsen skal hurtigst muligt sælge bygningen til en boligforening med henblik på nedrivning eller ombygning og opførelse af de almene ungdomsboliger.

Til gengæld accepterer kommunen, at styrelsen fortsat må udleje de fire øvrige bygninger, Kavalergården, Maskinhuset, Vognporten og Mandskabsbygningen, til kontorer. Kommunen skal lave en ny lokalplan, der muliggør anvendelse af de fire bygninger til liberalt erhverv.

Tilfreds borgmester og minister

Borgmester Michael Fenger (K) glæder sig over, at det lykkedes at nå frem til et forlig ad forhandlingens vej.

- Det er et meget fint resultat for de unge, at vejen nu er banet for flere almene ungdomsboliger i Gentofte Kommune, som ellers er fuldt udbygget og stort set uden ledige byggegrunde, siger han.

Også indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) erklærer sig tilfreds med forliget.

- Regeringen har en klar ambition om at skabe mere blandede byer overalt i Danmark. Derfor har det længe stået på min ønskeliste, at der også etableres almene ungdomsboliger ved Strandvejen, og jeg er rigtig glad for, at vi sammen med Gentofte Kommune nu kan sikre, at vi kommer i gang, siger han.

 

Rettelse 12.52: Oprindeligt foto af det tidligere Danmarks Akvarium er udskiftet med foto af Bilharziosebygningen, som er en selvstændig bygning ved siden af.