Frustreret nybagt far fik afvist klage

Kommune fik medhold i Ligebehandlingsnævnet i sag om lægevalg til nyfødt.
17. MAJ 2022 7.24

Hvorfor tildeler kommunen automatisk et nyfødt barn moderens læge og ikke faderens? Det spørgsmål undrede en nybagt far så meget, at han klagede til Ligebehandlingsnævnet - dog uden at få medhold.

Den utilfredse far er gift og bor sammen med moderen til den nyfødte søn, og de var enige om, at sønnen skulle tilmeldes hos hans læge. Men på sønnens sundhedskort blev han automatisk tilknyttet moderens læge. 

Faren søgte forgæves på borger.dk efter oplysninger om lægevalget. Han fandt heller ingen information eller formularer, som gjorde det muligt at vælge mellem fars og mors læge.

Faren fortæller nævnet, hvordan han måtte foretage utallige opkald til kommunen, før det tilfældigvis lykkedes at få hjælp fra en medarbejder til at rette lægevalget gratis. Ved et af opkaldene fik han at vide, at han skulle betale 205 kr. for at få et nyt sundhedskort til sønnen.

Gratis-info tilføjet

Farens besværligheder gjorde dog ikke mere indtryk på Ligestillingsnævnet, end at det valgte at afvise klagen. Nævnet støttede sig til kommunens forklaring om, at it-systemet, som er eksternt og bruges af alle landets kommuner, af praktiske årsager er sat op til at lade barnet følge moderen. Kommunen oplyste, at det er praksis at ændre følgeskabet gratis, hvis forældrene kontakter kommunen, og at det også skete i dette tilfælde.

Nævnet var enig med faren i, at han i første omgang var udsat for forskelsbehandling, men muligheden for efterfølgende at få lægevalget ændret gratis gør, at han ikke samlet var udsat for ringere behandling. Med den begrundelse fik klageren ikke medhold.

Kommunen har dog efterfølgende tilføjet på sin hjemmeside en oplysning om, at lægeskift i lignende tilfælde kan foretages gratis.

ak