Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Fri os fra bøvlede og forsinkende låneregler

Økonomien skal kickstartes, og her spiller kommunerne en stor rolle. Men låneadgangen er så besværlig og bureaukratisk, at det er en regulær klods om benet, mener KL

Økonomien skal kickstartes. Der skal investeres i veje, cykelstier, klimatilpasninger, energirenoveringer osv. Og i de tiltag for samfundsøkonomien spiller kommunerne en vigtig rolle, skriver KL i en pressemeddelelse.  

Kommunerne er allerede godt i gang med at realisere et historisk højt anlægsniveau, men kan levere endnu mere, hvis regeringen giver bedre muligheder for at planlægge og gennemføre investeringerne. Men de nuværende låneregler er en regulær hindring, der trækker sagerne  unødigt i langdrag.

Tungt tyranni
I dag kan kommunerne kun lånefinansiere investeringer i et meget begrænset omfang. Der er kun uhindret låneadgang til enkelte specifikke investeringer, fx opførelse af kommunale ældreboliger og visse energibesparende foranstaltninger i eksisterende byggeri. Derudover kan økonomi- og indenrigsministeren også dispensere for lånereglerne i konkrete sager.

- Der er reelt tale om et uhensigtsmæssig og administrativt tungt puljetyranni. Kommunerne skal bruge tid og kræfter på at skrive ansøgninger, som embedsmændene i Økonomi- og Indenrigsministeriet behandler og besvarer. Derfor ved kommunerne typisk først længe efter, at deres budgetforhandlinger for det kommende år er startet, om de kan lånefinansiere investeringer. Det skaber stor usikkerhed, siger KL's formand, Jan Trøjborg (S).

KL ønsker større valgfrihed til kommunerne i forhold til, hvor investeringerne skal sættes ind. En kommune med nye skoler har ikke brug for at låne til skolebyggeri, men kunne måske godt bruge lån til veje eller cykelstier.

Mere automatiske regler
- Samtidig er puljerne næsten altid ét-årige puljer - altså dækker de kun udgifter i ét år. Det hæmmer kommunernes muligheder. Inden spaden stikkes i jorden, skal der gennemføres planlægning, arkitektkonkurrencer, udbud af entreprenørkontrakter mv., og først derefter skal byggeriet opføres. Det tager altså tid - tid som det nuværende puljetyranni ikke tager højde for, siger KL-formanden.

- Hvis regeringen vil holde sit løfte om mere frihed til kommunerne bygget på tillid og ansvar, er lånereglerne et oplagt sted at starte. De kommunale låneregler skal være langt mere automatiske. Ikke for at give kommunerne adgang til at lånefinansiere alle investeringer fuldstændigt ukontrolleret, men for at sikre, at kommunerne kan planlægge langsigtet - også i de tilfælde, hvor investeringerne finansieres med lån.

- Med smidigere regler, vil kommunerne være meget mere interesserede i at sætte gang i anlægsopgaver, og vi kan dermed sammen få kickstartet økonomien, siger Jan Trøjborg.