Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Forskelsbehandling at fyre på grund af rygproblemer

KORT NYT15. APR 2021 14.52

Ligebehandlingsnævnet har afgjort, at det var forskelsbehandling på baggrund af handicap, da en region fyrede en kvindelig medarbejder med rygproblemer. Regionen afskedigede hende i en fyringsrunde ud fra personalepolitiske principper med hensynstagen til bl.a. kapacitet og fleksibilitet. Men nævnet vurderede, at kvinden havde påvist, at hun var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af handicap.

Nævnets fem medlemmer var dog ikke alle enige i afgørelsen. Et mindretal på to af medlemmerne så ikke noget grundlag for at tilsidesætte regionens vurdering af, at hendes arbejde ville indebære en stor byrde ved at skulle tilgodese kvindens skånehensyn. Medlemmerne så ikke, at ligebehandlingsprincippet var blevet krænket i forbindelse med kvindens afskedigelse.

Flertallet på tre mente til gengæld ikke, at regionen havde bevist, at de ville stå med en uforholdsmæssig større byrde af, at kvinden ikke ville være kompetent og disponibel nok til at udføre væsentlige funktioner. Det er uanset ekstra hjælpemidler og særlige forhold for hendes arbejde. Flertallet konkluderede, at kvinden var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af sit handicap. Derfor fik hun medhold i klagen og er blevet tilkendt en godtgørelse svarende til 12 måneders løn.

Læs hele afgørelse på retsinformation.

mh