For første gang i 12 år vil Danmark bruge miljøgaranti mod EU

Minister vil holde Danmark uden for ny EU-grænseværdi for tungmetal, da den tillader mere end danske regler.
28. JAN 2020 11.31

Danmark vil for første gang i 12 år bruge miljøgarantien over for EU. Det sker for at fastholde de danske regler om tungmetallet cadmium i handelsgødning. Miljøgarantien giver EU-lande mulighed for at søge om at beholde eller indføre nationale regler på visse områder på trods af fælles EU-regler.

Ministeren vil bruge miljøgarantien, så Danmark kan beholde de danske regler for cadmium, når EU i 2022 indfører nye fælles regler på området. Hidtil har EU ikke haft fælles grænseværdier for cadmium i gødningsprodukter, men med de nye regler sætter EU en grænseværdi, som er højere end de danske.

- Vi skal selvfølgelig ikke slække på danske regler, som giver os en bedre beskyttelse end de fælles regler, som nu er på vej i EU, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

Den nuværende grænseværdi på 48 milligram cadmium pr. kilo fosfat er fastsat i en dansk bekendtgørelse fra 1989 om cadmiumindholdet i handelsgødning, som bruges i landbruget. EU’s nye grænseværdi bliver på 60 milligram cadmium pr. kilo fosfat.

- Problemet er jo, at i og med, at det er et sundhedsskadeligt tungmetal, handler det om den langsigtede indsats, hvor vi i Danmark har en bedre beskyttelse i dag. Det er ikke fordi, man kan sige, præcis hvad det konkret vil betyde i forhold til den enkelte. Men vi kan sige, at Danmark har en bedre beskyttelse i dag, og den skal vi holde fast i, siger Lea Wermelin.

Fødevarer og rygning
Cadmium indtages via fødevarer og gennem rygning. Omkring fem pct. af voksne danskere indtager ifølge Miljøministeriet mere cadmium gennem kosten end det sundhedsmæssigt forsvarlige. Tungmetallet findes eksempelvis i kartofler, forskellige grøntsager og indmad fra dyr.

- Vi er mest bekymret for, at det ophober sig i meget store mængder i vores nyrer. Det kan over lang tid give nyreskader. Cadmium kan også skade vores knogler. De kan blive mere skrøbelige på lang sigt, siger seniorrådgiver Max Hansen, DTU Fødevareinstituttet.

- Det vil have en positiv sundhedsmæssig effekt, hvis der kommer mindre cadmium i vores fødevarer, eller hvis man kan undgå, at indholdet af cadmium stiger, siger han.

Sidste gang Danmark brugte miljøgarantien var i 2008 i sagen om tilsætningsstofferne nitrit og nitrat i fødevarer. Siden Danmarks indtræden i EU er miljøgarantien hidtil kun brugt fire gange af Danmark. Kommissionen har et halvt år til at svare på, om Danmark skal have lov til at bruge miljøgarantien.

Der er dog strenge krav, som skal være opfyldt, for et land kan få lov til at få særregler med miljøgarantien. Blandt andet skal landet videnskabeligt bevise over for EU, at særreglerne er nødvendige.

Ritzau

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev