DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

FOA gør klar til OK20 for de privatansatte sosuer

KORT NYT12. DEC 2019 15.36

Skønt overenskomsterne på det offentlige område først skal fornys i 2021, kommer sosuernes fagforening FOA til forhandlingsbordet allerede næste år, når det gælder overenskomsterne på det private område. Her har FOA omkring 5.000 medlemmer beskæftiget, og for dem vil FOA gå efter 'en mærkbar lønfremgang', siger FOA's næstformand Thomas Enghausen, der er chefforhandler for de private overenskomster.

- De seneste overenskomstfornyelser på det private område har båret præg af forsigtighed i kølvandet på finanskrisen. Den er overstået. Den danske økonomi er kernesund, og det skal lønstigningerne reflektere, siger Thomas Enghausen.

FOA's hovedbestyrelse har netop besluttet, hvad fagforeningen vil byde ind med ved OK20 (det private område, ikke at forveksle med OK21, det offentlige område). Med til kravet om lønfremgang hører, at en større del af lønstigningen skal lægges på fritvalgskontoen, så de enkelte ansatte selv kan bestemme, om pengene skal gå til mere i løn, højere pensionsindbetaling eller ferie. Andre krav er det mere uspecificerede 'bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv samt bedre muligheder for at vælge tillidsrepræsentanter i det private.

mk