Fem gange 93 millioner fordelt mellem 57 kommuner

Se her, hvor meget landdistrikternes Lokale Aktionsgrupper (LAG) får fra 2023-2027.

Vejen er nu banet for, at 93 mio. kroner årligt i 2023-27 kan fordeles til udvikling i landdistrikterne. Dermed går arbejdet med at etablere Lokale Aktionsgrupper, der skal sikre lokal forankring i fordelingen af midlerne, i gang, oplyser Indenrigsministeriet.

Fordelingen af midler mellem de kommuner, der er udpeget som LAG-kommuner, er nu endelig besluttet. Se fordelingen her.

I lighed med indeværende programperiode videreføres princippet om, at kommuner, der oplever negativ befolkningsudvikling, har særlige udfordringer, og derfor får et højere støttebeløb. 

De lokale aktionsgrupper (LAG) giver tilskud til projekter, der kan skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Aktionsgrupperne prioriterer midler på baggrund af deres egne lokale udviklingsstrategier. 

I den nuværende danske LAG-indsats er der i alt 26 lokale aktionsgrupper, som tilsammen dækker over 56 kommuner og 27 småøer. I den kommende periode for EU’s landdistriktsprogram for 2023-2027 videreføres de samme udpegede områder med Frederikssund som eneste ekstra tilføjelse, så der i alt er 57 kommuner og 27 småøer.

ka