Energistyrelsen sender vindmøllerapporter i høring

Energistyrelsen har sendt miljøkonsekvensrapport for Vesterhav Nord Havvindmøllepark og Vesterhav Syd Havvindmøllepark i offentlig høring.
6. MAJ 2020 12.24

Energistyrelsen sender miljøkonsekvensrapport for de kommende kystnære Vesterhav Nord Havvindmøllepark og Vesterhav Syd Havvindmøllepark i offentlig høring. 

De nye miljøkonsekvensrapporter beskriver de konkrete projekters indvirkninger på miljøet og inddrager, i muligt omfang, de forundersøgelser og miljøvurderingerne, der blev foretaget i 2015 i forbindelse med udbud af de kystnære havvindmølleparker.

Eventuelle bemærkninger fra offentligheden og berørte myndigheder kan indsendes til Energistyrelsen frem til d. 30. juni. 

Efter høringsfristens udløb vil Energistyrelsen behandle de indkomne høringssvar og vil på baggrund heraf træffe endelig afgørelse i sagerne. Afgørelserne vil blive offentliggjort, og der vil være fire ugers klageadgang til Energiklagenævnet.

Energistyrelsen forventer at kunne meddele VVM-tilladelser til projekterne i september/oktober 2020 med henblik på, at Vattenfall kan påbegynde anlægsarbejdet hurtigst muligt herefter.

Vattenfall vandt i 2016 Energistyrelsens udbud for Vesterhav Nord og Vesterhad Syd.

esl

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev