DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Energinet udskiller gasselskabet Evida

KORT NYT2. NOV 2020 10.36

Det danske gasdistributionsnet Evida bliver fra 1. december udskilt fra Energinet i et selvstændigt statsligt selskab. Dermed er en beslutning fra 2016 om at samle al dansk gasdistribution i ét fælles statsligt selskab ført ud i livet.

Den ændrede konstruktion er i vidt omfang en teknikalitet, idet også Energinet er et statsligt selskab. Det hører under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, mens udskilningen af Evida sker ved, at Eneriginet sælger datterselskabet til Finansministeriet. For de over 400.000 husstande og virksomheder, som forsynes naturgas, vil ændringen af ejerstrukturen ikke gøre nogen forskel.

Naturgasnettet regnes som en del af Danmarks kritiske infrastruktur, deraf ønsket om at samle det i ét statsligt selskab. Det er siden 2015 sket ved at Energinet på statens vegne har opkøbt de tre store gasdistributionsselskaber DONG Energy, NGF Nature Energy og HMN Gasnet og konsolideret dem i Evida, hvis værdi er sat til 4,2 mia. kr. Aftalen om salget skal godkendes af både Folketingets Finansudvalg Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

mk