Det skal ikke være Folketinget, der skal bestemme over vindmøller
I dag er der godt 4.300 vindmøller opstillet på land. I 2030 skal det antal ned under 1.850 ifølge en politisk aftale fra 2018.
Foto: Vestas

Organisationer:
Det skal ikke være Folketinget, der skal bestemme over vindmøller

Direktører i Concito, Dansk Energi, DI Energi og Wind Denmark ønsker et opgør med vindmølleloftet. I stedet vil de styrke lokaldemokratiet.
11. MAJ 2020 12.10

Målsætningen om at reducere Danmarks drivhusgasser med 70 pct. kræver masser af grøn energi fra vedvarende energikilder, og det hænger derfor ikke godt sammen med, at man i Danmark har en målsætning om at nedjustere antallet af vindmøller på land. 

I dag er der godt 4.300 vindmøller på land, men ifølge en politisk aftale fra 2018 skal der maksimalt være 1.850 vindmøller opstillet på land i 2030. 

Loftet var dengang sat ud fra en forventet levetid for vindmøllerne, som tidligere var sat til henholdvis 28 år for landmøller opstillet til og med 2007 og 25 år for møller opstillet fra 2008. Det har dog vist sig, at vindmøllerne har en længere levetid end forventet på 35 år i gennemsnit. 

Man vil derfor ikke nå under loftet ad naturlig vej længere. 

'Nu er vi i den paradoksale situation, at vindmølleprojekter potentielt ikke kan gennemføres, selvom der er lokal opbakning. Det er principielt forkert, at Folketinget bestemmer antallet af vindmøller på land,' skriver Christian Ibsen, Lars Aagaard, Troels Ranis og Jan Hylleberg direktører i henholdsvis Concito, Dansk Energi, DI Energi og Wind Denmark i et fælles debatindlæg på Altinget

I stedet bør beslutningen ligge lokalt, og man bør diskuttere, hvordan man kan styrke den lokale, demokratiske process for, hvordan man udpeger og opsætter vindmøller. 

'Lad os skabe mere transparens om, hvilke kommuner der løfter deres ansvar – og hvem der ikke gør. Investorerne i vindmøller ønsker ikke konflikt med det lokale samfund,' skriver organisationer i deres fælles indlæg. 

'Hvad bliver det næste??? At Bundestag forviser Mercedes fra Autobahn eller at Riksdagen synes bæredygtig byggeri med træ er skod? Hvad med om italienerne forbyder rigelig med olivenolie i mad?' skriver kommunikations- og pressechef i Wind Denmark Peter Alexandersen desuden på Twitter om vindmølleloftet. 

esl

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev