De to sidste regioner er klar med bonus og fastholdelsestillæg

Nordjylland og Syddanmark har besluttet, hvordan pengene fra den såkaldte vinterpakke til sundhedsvæsnet skal udmøntes.

NORDJYLLAND / SYDDANMARK: De to sidste regioner har udmøntet pengene fra Folketingets vinterpakke. Det oplyser regionerne.

103,3 mio. kr. skal i Nordjylland gå til fastholdelsestillæg for personale samt bonus for frivilligt ekstra arbejde. Det har de faglige organisationer og regionen besluttet.

- Hos os har vi defineret formålet som bl.a. at fastholde sundhedspersonale på de nordjyske hospitaler i særligt udsatte afsnit og styrke aktiviteten i forhold til det akutte pres og den overbelægning, vi oplever her i vinter, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

Aftalen indebærer, at en lang række medarbejdere på fx de døgndækkede sengeafsnit på Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland og de fx portører og rengøringsmedarbejdere, der servicerer de områder, får et fastholdelsestillæg på kr. 12.000. Beløbet er ens for alle de valgte faggrupper.

Derudover får medarbejdere, der arbejder ekstra, en bonus ved vinterens udløb. Hvor stor bonussen er, vil være afhængig af mængden af overarbejde og frivilligt ekstra arbejde.

Også Syddanmarks andel af vinterpakken på 214 mio. kr. vil gå til fastholdelsesbonus og tillæg for ekstraarbejde. 

- Selvom 214 mio. kr. er rigtig mange penge, så er det desværre ikke muligt at tilgodese alle. Vores ønske har været at bruge vinterpakkemidlerne til at give et tillæg i en størrelse, som kan mærkes af dem, der modtager det, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

Omkring 10.000 medarbejdere får fastholdelsesbonus, og medarbejdere på de mest udsatte og vagtbelastede områder kan se frem til et engangstillæg på 12.000 kr., dog 18.000 kr. på fælles akutmodtagelser (FAM) og intensiv afsnit.

- Vi ved, at det lige nu er på de vagttunge funktioner, vi har de største udfordringer med rekruttering og fastholdelse. Derfor har vi prioriteret en fastholdelsesbonus til regionalt ansatte medarbejdere, som indgår i vagtarbejdet på de sårbare og mest vagtbelastede områder, siger Stephanie Lose. 

Fra 1. januar 2022 og frem til udgangen af marts måned vil der desuden blive givet en ekstra kontant bonus på 100 kr. i timen til sundhedspersonale, som påtager sig merarbejde, overarbejde eller frivilligt ekstraarbejde (FEA). De 100 ekstra kr. i timen ligger ud over de tillæg, som ekstraarbejde normalt giver.

Vinterpakken på i alt 1 mia. kr. er vedtaget af et flertal i Folketinget, og den kan bruges til særlige, midlertidige indsatser for at bidrage til at styrke og understøtte sygehusvæsnet og fastholde sundhedspersonale gennem en ekstraordinær vintersæson.

sfe