Danske Havne skal spille en større rolle, men har brug for investeringer

Direktør for Danske Havne opfordrer til flere investeringer til de danske havne, hvis de fortsat skal spille en vigtig rolle i dansk erhvervsliv.
20. FEB 2020 10.20

De danske havne spiller en vigtig rolle for Danmark; Det Blå Danmark beskæftiger knapt 100.000 personer, 80 pct. af Danmarks udenrigshandel går gennem havnene, og Danmark eksporterer for over 250 mia. kr. årligt. 

Det er derfor kun god business at styrke Det Blå Danmark, siger Tine Kirk Pedersen, direktør for Danske Havne i et indlæg på brancheorganisationens hjemmeside. 

- Hver enkelt beskæftigede i Det Blå Danmark i gennemsnit skaber mere end dobbelt så meget bruttoværditilvækst for dansk økonomi som en gennemsnitligt dansk beskæftiget. Det understreger dybest set, at vi er en god forretning for Danmark, og at vi derfor alle har en fælles interesse i, at Det Blå Danmark vokser sig endnu større i fremtiden, siger hun blandt andet. 

Der er dog brug for investeringer i brachen, hvis havnene fortsat skal kunne følge med og spille en vigtig rolle:

- Der er akut behov for massive investeringer i den del af infrastrukturen, der går til og fra havnene, hvis vi skal have mere transport flyttet ud på vandet, hvor vi udleder mindre, og hvor der ingen trængsel er. Hvis vi ikke gør noget, vil trængslen på vejene i Danmark nemlig stige med 78 pct. frem mod 2035. Det vil dels være dårligt nyt for den grønne omstilling, og det vil derudover sætte de allerede pressede trafikknudepunkter yderligere under pres, siger Tine Kirk Pedersen.

Ifølge den seneste årlige rapport over det danske statsvejnet fra Vejdirektoratet steg antallet af lastbiler, der kører ind i Danmark, fra 2017 til 2018 med 1,7 pct., hvilket er en stor stigning, og i konkrete tal betyder det, at der i gennemsnit kørte godt 6.400 lastbiler i Danmark hver eneste dag det år. Det er en stigning på omkring 40 pct. på ti år, skriver Danske Havne. 

- Den stigende trængsel på vejene understreger behovet for, at der arbejdes mere målrettet hen imod at få flyttet en del af landtransporten ud på vandet. Når vi ser ind i fremtiden, bør vi være mange forskellige interessenter – også uden for branchen – der har en naturlig interesse i at få flyttet mere transport fra vej til vand, siger Tine Kirk Pedersen. 

esl

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev