Danmark med til at trække EU op på vandspild og -forurening

Nye regler skal sikre bedre drikkevand og bremse vandspildet i Europa
5. MAR 2020 13.44

Over hele Europa kommer der nu en række ensartede krav til drikkevandets kvalitet, som skal være med til at sikre sundt og rent drikkevand, oplyser Miljøministeriet.

Det sker med enigheden om et revideret drikkevandsdirektiv, som EU’s miljøministre har vedtaget i dag. Det stiller eksempelvis krav til, hvor høje koncentrationer af kemikalier, der må afgives fra vandhaner og rør, som har kontakt til drikkevand. Samtidig skal vandforsyningerne oplyse borgerne om kvaliteten af drikkevandet, og hvor meget det koster.

Vandforsyningerne skal også mindske vandspildet, og de skal blive bedre til at oplyse borgerne om vandspild. Det har været en dansk mærkesag, fordi der i fremtiden kan forventes væsentligt større pres på drikkevandsressourcerne på grund af klimaforandringerne. Her har Danmark haft førertrøjen i forhold til at begrænse tabet af vand, og nu skal resten af Europa med. 

Miljø- og Fødevareministeriet har via samarbejdet i Vandvisionen haft et tæt samarbejde med danske organisationer og virksomheder om netop at sikre en begrænsning af vandtabet i EU. 

- At vi nu får EU-regler for reduktion af vandtab, er en stor sejr for det danske miljødiplomati. I nogle EU-lande spildes mere end 50 pct. af drikkevandet på grund af hullede rør, mangel på intelligent styring og dårlig vedligeholdt infrastruktur. Kommer de andre EU-lande på niveau med Danmark, vil vi spare mange millioner kubikmeter vand årligt, og potentielt sikre at langt flere EU-borgere får bedre adgang til rent drikkevand inden 2030, siger Mads Nipper, CEO Grundfos Holding.  

- Vi får nu en tiltrængt revision af drikkevandsdirektivet. Vi er særligt glade for kravene om rent vand samt kravene om overvågning og information om kvalitet og vandtab. Det har stor betydning for europæiske borgere, og heldigvis har vi gode løsninger i Danmark allerede. En samlet indsats fra dansk side har været helt afgørende for at nå hertil, siger underdirektør i DI Karin Klitgaard.

Det nye drikkevandsdirektiv forventes at træde i kraft i Danmark i 2022.

Fakta om EU’s nye drikkevandsdirektiv

  • Information til forbrugerne: Vandforsyningerne skal levere let tilgængelige informationer om kvaliteten af drikkevand, samt prisen, vandtab og energieffektivitet til forbrugeren.
  • Risikovurdering af hele forsyningsnettet: Der skal laves en kortlægning af risici for drikkevandet fra indvinding til taphanen.
  • Krav til afsmitning af kemikalier fra rør og vandhaner: Der skal laves en positivliste, som indeholder godkendte materialer, som produkter i kontakt med drikkevand må indeholde, for eksempel vandhaner og rør.
  • Kemikalier i drikkevandet: Drikkevandsdirektivet indeholder nu en gruppe af de mest problematiske fluorerede stoffer, som der skal kontrolleres for. Derudover skal medlemslandene nu fastsætte en grænseværdi for ikke-relevante nedbrydningsprodukter fra pesticider.
  • Hormonforstyrrende stoffer: Der skal kontrolleres for hormonforstyrrende stoffer i drikkevandet, hvis der vurderes at være risiko for eksponering. 
Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev