DA: For mange arbejder på deltid i kommunerne

6.100 fuldtidsjob vil blive frigivet, hvis "de dårligste kommuner lærer af de bedste", lyder opfordringen fra de private arbejdsgivere.
22. JUN 2021 12.20

De private arbejdsgiveres interesseorganisation DA mener, at de kommunale arbejdsgivere kan både øge effektiviteten og frigive, hvad der svarer til 6.100 fuldtidsjob, enten til den private sektor eller til at afhjælpe mangel på fx sosuassistenter og pædagoger i kommunerne. Løsningen ifølge DA er færre kommunalt ansatte på deltid.

I gennemsnit arbejder 26 pct. af de kommunalt ansatte på deltid, men med store forskelle mellem kommunerne. Ærø ligger højest med 39 pct., og lige efter følger Lemvig (38,9 pct.) og Tønder (37,2 pct.). Lavest ligger Lolland med 18,3 pct., og de tre næste er Høje-Taastrup (20,1 pct.), Gladsaxe (20,6 pct.) og Frederiksberg (20,7 pct.).

Hvis, som DA formulerer det, "de dårligste kommuner lærer af de bedste" og sænker andelen af deltidsmedarbejdere til højst 21 pct., vil det nævnte potentiale blive frigivet. DA peger på en rekrutteringsundersøgelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, ifølge hvilken der fra marts 2020 til marts 2021 var forgæves rekrutteringer på 6.360 social- og sundhedsassistenter, 2.460 social- og sundhedshjælpere, 2.020 pædagoger, 900 pædagogmedhjælpere og 440 folkeskolelærere.

Altså en betydelig mangel på arbejdskraft indenfor netop de områder, hvor antallet af deltidsansatte er størst. DA foreslår, at en indsats på området kan være et element i den årlige økonomiaftale mellem regeringen og KL, som for 2022's vedkommende blev indgået for et par uger siden, uden at spørgsmålet om deltid indgik.

Et andet forslag er et decideret stop for deltidsansættelser i den enkelte kommune og region, indtil de overholder det fastsatte måltal. DA finder det "ikke urealistisk at omstille arbejdet i kommunerne fra deltid til fuldtid" over en fireårig periode.

KL og Danske Regioner er i forvejen engageret i en indsats for at gøre fuldtidsansættelser til det normale udgangspunkt på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Dette projekt udspringer af OK18 og er et samarbejde med de kommunalt og regionalt ansattes fagforeninger i Forhandlingsfællesskabet.

 

Se DA's analyse.