Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Coronadonationer til regioner balancerer på kant med loven

Ifølge eksperter bryder regionerne blandt andet med loven, når regionsrådene ikke godkender coronadonationer og administrationen ikke laver baggrundskontrol.
11. MAJ 2020 6.30
TEMA: Corona

I coronakrisen har landets fem regioner taget imod donationer af penge, værnemidler og testudstyr fra navngivne og anonyme aktører for op mod 100 mio. kr., men donationerne lever ikke op til dansk praksis for offentligt budget og regnskab, lyder det fra eksperter.

I nogle tilfælde er donationerne nemlig ikke blevet værdisat, og regionsrådene har ikke givet bevilling til at tage imod dem, ligesom administrationen heller ikke har lavet en grundig baggrundskontrol af donorerne. Det skriver Politiken på baggrund af svar fra regionerne.

Lovens regler om bevilling skal sikre en demokratisk kontrol med forvaltningen af skattekroner, ligesom en revisor skal kunne gå indtægterne igennem for at se, om pengene er brugt til det vedtagne formål, lyder det fra Sten Bønsing, professor i forvaltnings- og kommunalret ved Aalborg Universitet:

- Der er ikke nogen tvivl om, at den type gaver er en form for indtægt for regionerne, og den skal godkendes politisk, ligesom den skal værdisættes og bogføres, siger han.

Forskellig praksis

Af svarene til Politiken fremgår det, at Midtjylland i marts tog imod 4,8 ton værnemidler fra en fond bag medstifteren af det kinesiske konglomerat Alibaba, Jack Ma. Der var tale om 5.000 visirer, 5.000 beskyttelsesdragter og knap 500.000 mundbind. Regionen skriver i sit svar til Politiken, at 'de donerede værnemidler er tilgået vores covid-19-lager med en værdi på 0 kr.'. Administrationen har heller ikke vurderet, at regionsrådet skulle godkende donationen, da 'regionsrådet kun tager stilling til donationen, hvis den eksempelvis vil påføre regionen udgifter'.

Hovedstaden oplyser, at den blandt andet har taget imod en anonym donation på 36 mio. kr. øremærket til testmaskiner og -udstyr fra den kinesiske medicinalvirksomhed BGI. Midtjylland har ikke noget overblik over de donationer, som regionen har modtaget i coronakrisen. 

De tre øvrige regioner har ud fra det oplyste alene taget imod mindre donationer, og ingen har et samlet overblik. Svarene viser, at ingen har indhentet politisk bevilling til at modtage donationerne, og at praksis er forskellig. Region Sjælland oplyser, at regionsrådet er blevet 'orienteret' om én donation, mens Nordjylland oplyser, at reglen her er, at donationer skal være over 100.000 kr., før de skal behandles politisk i forretningsudvalget.

'Banale' love overtrådt

Ifølge Rolf Elm-Larsen, som gennem 37 år var ansat i Rigsrevisionen og i dag rådgiver om offentlig regnskab og revision, er 'banale' love og regnskabsregler overtrådt. Han forklarer, at regnskabsreglerne for offentlige virksomheder helt entydigt siger, at en donation på over 100.000 kr. skal indregnes til den pris, som man skulle have betalt for den samme ydelse på markedet.

- Man skal jo kunne se, hvad der foregår, og hvem der giver hvad til hvem, men gennem regionernes regnskabspraksis bliver det hele skjult. Et regnskab skal bruges, så man netop kan stå til regnskab over for skatteborgerne, så vi taler her om demokratisk ansvarlighed, som man undlader at udøve. Ved ikke at overholde reglerne og principperne bliver man led i et uigennemskueligt spil, siger Rolf Elm-Larsen.

eo