Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Brugen af bæltefiksering falder - mens anden tvang stiger

Flere regioner har held med at nedbringe brugen af bæltefikseringer i psykiatrien. Men samtidig stiger anden form for tvang.
6. MAJ 2020 16.10

Psykiatrien i flere regioner benytter i mindre grad bæltefikseringer til indlagte patienter. Men samtidig stiger brugen af anden tvang. Blandt andet er brugen af akut beroligende medicin steget i alle fem regioner. 

Selvom der ses et fald i antallet af bæltefikseringer, så er Sundhedsstyrelsen dog stadig bekymrede for regionernes brug af anden tvang, mener Lotte Klitfod, der er sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.

- At flere regioner fortsætter den gode udvikling med nedbringelse af bæltefikseringer er positivt. Men når vi ser en stigning inden for de fleste former for tvang i nogle regioner, og når brugen af akut beroligende medicin og fastholdelser stiger i alle regioner, så er det meget bekymrende. Sundhedsstyrelsen vil sammen med regionerne fremadrettet vurdere, hvad der skal gøres for yderligere at forebygge og nedbringe brugen af tvang, siger hun.

På landsplan er antallet af gange, der er brugt beroligende medicin med tvang, steget med 1.809 tilfælde siden perioden 2011-2013, hvor der blev fastsat en 'baseline' for monitoreringen. Sidste år endte på 8.953 tilfælde i alt.

Det totale antal af fastholdelser er ligeledes steget på landsplan. Her er antallet steget med 1.375 tilfælde siden baseline, hvor der sidste år var 4.200.

Færre bæltefikseringer i Midtjylland og Hovedstaden

Rapporten viser dog, at antallet af bæltefikserede patienter sidste år blot talte 1.259 personer, hvor der i perioden 2011-2013 var 2.036. 

Desuden ses det i rapporten, at flere regioner har held med at nedsætte antallet. Blandt andet har både Midtjylland og Hovedstaden over de seneste år nedbragt brugen.

Dog havde Region Nordjylland en stigning i antallet af bæltefikserede personer fra 2018 til 2019, hvor antallet steg fra 139 til 174. Dermed havde regionen det samme antal bæltefikserede patienter sidste år som tilbage i perioden 2011-2013.

Hovedstaden tæt på regionalt mål

I 2014 indgik Danske Regioner en aftale med Sundhedsministeriet om, at blandt andet andelen af patienter, der bæltefikseres, i forhold til antallet indlagte i alt, skulle halveres inden 2020.

Det har ikke været muligt at opgøre dette tal for hver region i den nye årsrapport fra Sundhedsstyrelsen. Men Hovedstaden oplyser dog, at regionens egne tal viser, at man er tæt på at være i mål. Ifølge regionen er andelen nu nede på 3,6 pct. i 2019.

Baseline lå i perioden 2011-2013 på 6,8 pct. i regionen. Dette skal ifølge aftalen mellem Danske Regioner og ministeriet altså nedbringes til det halve, 3,4 pct. 

Læs hele rapporten hos Sundhedsstyrelsen.