Billigere at udskifte skinner end at bytte til bus

KORT NYT20. FEB 2020 12.32

Det bliver formentlig dyrere at ombygge Østbanen til BRT-busser, end at renovere de nuværende nedslidte skinner, som ventes at koste mellem 440 og 660 mio. kr. Det oplyser transportminister Benny Engelbrecht (S) i et svar til De Konservatives Brigitte Klintskov Jerkel. Det får dog ikke ministeren til ændre holdning, han foretrækker fortsat busløsningen med et såkaldt Bus Rapid Transit-system.

'De indledende beregninger af projektet, tyder på, at omkostningen til en ombygning af Østbanen til grøn BRT vil koste mere end 660 mio kr. Anlægsomkostningerne ved en renovering eller en omlægning er dog kun en del af banens samlede økonomi. Der forventes således at være væsentlige besparelser på vedligehold og drift af banen ved en omlægning. Det gælder både, hvis man omlægger til almindelig grøn højklasset BRT eller førerløs drift,' skriver ministeren i sit svar og tilføjer: 

'Perspektivet er derfor, at der på Østbanen på den lange bane kan frigøres et betydeligt økonomisk råderum med en grøn BRT-løsning, som eksempelvis kan anvendes til at øge serviceniveauet. Der opnås altså potentielt mere og grønnere kollektiv trafik på Østbanen for de samme eller færre penge,' skriver transportministeren i svaret.

MG

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev