Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ankestyrelsen giver Bornholm medhold i nej til sagsindsigt i arbejdspapirer

Det var helt efter reglerne at tilbageholde forarbejderne i en sag, uanset om et byrådsmedlem finder 'sagsmateriale i endelig form' utilstrækkeligt.
5. JUN 2020 13.49

BORNHOLM: Ankestyrelsen frikender blankt Bornholms Regionskommune for urent trav ved ikke at ville give byrådsmedlem René Danielsson (DF) sagsindsigt i diverse mailkorrespondancer i en sag om flytning af dele af den kommunale administration til en tidligere folkeskole.

Kommunen havde undtaget en del af mails'ene med henvisning til, at 'der ikke er tale om sagsmateriale i endelig form', hvorefter de ikke er omfattet af retten til sagsindsigt. Det klagede René Danielsson over til Ankestyrelsen, som rekvirerede hele mailkorrespondancen, også de undtagne mails, fra kommunen.

Efter 'en stikprøvemæssig gennemgang' konstaterer Ankestyrelsen, at de undtagne mails 'indeholder interne drøftelser og meningsudvekslinger om blandt andet udformningen og indholdet af dokumenter, fx en sagsfremstilling, der endnu ikke er færdiggjort og forelagt for et kommunalpolitisk organ'. Ankestyrelsen giver derfor Bornholms Regionskommune ret i, at der dermed ikke er tale om 'sagsmateriale i endelig form'.

Retten til sagsindsigt for byrådsmedlemmer er begrundet i, at ethvert byrådsmedlem skal kunne 'udfylde sin rolle som medansvarlig for kommunens forvaltning'. René Danielsson havde i sin klage anført, at 'det udleverede materiale ikke i tilstrækkeligt omfang har gjort det muligt for ham at få fastslået vigtige forhold i relation til en ansvarstildeling', men det betyder intet for afgørelsen, slår Ankestyrelsen fast.

Styrelsen finder, at 'den endelige sagsfremstilling og eventuelle bilag (vil) kunne betragtes som sagsmateriale i endelig form, mens drøftelserne omkring indholdet heraf ikke vil være det', hedder det i afgørelsen af klagen.