Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Krav fra december:
Alle kommuner skal have en whistleblower-ordning inden nytår

Flere kommuner må gerne deles om en ordning. Justitsministeriet  afviser indvending fra KL.

Fra 17. december i år skal samtlige kommuner og alle øvrige private og offentlige arbejdspladser med over 50 medarbejdere have en intern whistleblowerordning, dog kan virksomheder med 50-249 ansatte vente til 2023.

Det fremgår af et lovforslag, som blev fremsat i Folketinget i sidste uge og skal førstebehandles på tirsdag.

Forslaget var i høring i februar-marts, og her kom KL med flere indvendinger mod det. Først og fremmest, at forslaget, som skal implementere et EU-direktiv fra 2019, er mere vidtgående end direktivet. 

Ifølge direktivet er det kun whistleblowere, som gør opmærksom på overtrædelser af EU-retten, der skal beskyttes. Men ifølge lovforslaget skal beskyttelsen også gælde "indberetninger, som i øvrigt vedrører alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold".

Meget bredt

KL skriver, at man skal "beklage, at der i lovforslaget er lagt op til en overimplementering af EU-direktivet på en række punkter", og kalder anvendelsesområdet "meget bredt og uigennemsigtigt". 

Særligt formuleringen ”eller øvrige alvorlige forhold” kalder KL "yderst vanskeligt at fastlægge indholdet af og dermed retssikkerhedsmæssigt betænkeligt. KL finder derfor, at dette led af bestemmelsen bør udgå," skrev KL i sit høringssvar.

Ministeriet har imidlertid fastholdt, at ordningen skal være bedre end kun EU-retten.

"Ulovlige handlinger og misbrug kan forekomme i enhver sektor eller branche og kan ikke afgrænses til bestemte områder af EU-retten. Whistleblowere kan spille en afgørende rolle i forhold til at afsløre alvorlige lovovertrædelser  og andre alvorlige forhold," skriver ministeriet i sine kommentarer til høringssvarene.

Fælles ordninger er ok

Selvom alle kommuner får pligt til at lave en whistleblowerordning, giver lovforslaget mulighed for, at flere kommuner kan lave en fælles ordning, som kan deles mellem kommuner eller drives af en fælles kommunal myndighed. Reglen gælder kun kommuner, ikke regioner.

I princippet kan samtlige landets kommuner vælge at etablere en fælles whistleblowerordning, står der i bemærkningerne til lovforslaget.

Her fremgår det også, at lovforslaget ventes at få "begrænsede økonomiske konsekvenser, som er ved at blive afklaret nærmere i dialog med regioner og kommuner".

I dag har 23 kommuner ifølge en optælling fra Justitia en whistleblowerordning.