DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Alle kommuner inviteres nu ind i klimasamarbejdet i DK2020
De 20 kommuner, der i dag er med i DK2020, og deraf har de grønt markerede fået deres klimaplaner godkendt af C40 og Concito.
Foto: Realdania

To nye runder på vej:
Alle kommuner inviteres nu ind i klimasamarbejdet i DK2020

Realdania, KL og de fem regioner giver sammen med Concito alle kommuner mulighed for at udvikle sammenlignelige klimaplaner med et ambitionsniveau, der lever op til Paris-aftalen.
17. SEP 2020 8.23

I et helt nyt klimapartnerskab mellem Realdania, KL og de fem regioner inviteres samtlige af landets kommuner til at blive en del af klimaprojektet DK2020. Her skal de udvikle lokale klimaplaner med et ambitionsniveau, der lever op til Paris-aftalens mål og skriver dermed verdenshistorie i kampen for klimaet, lyder det fra fonden Realdania.

Et fælles bidrag på 45 mio. kr. fra Realdania, KL og de fem regioner sætte turbo på det arbejde og give samtlige af landets kommuner mulighed for at udvikle sammenlignelige klimaplaner med et ambitionsniveau, der lever op til Paris-aftalen. Metoden til disse klimaplaner er udviklet af det internationale bynetværk C40.

20 pilotkommuner er allerede, under overskriften DK2020, i gang med at udarbejde lokale planer, der viser vejen til netto nul-udledning for kommunen som geografisk område senest i 2050. Langt de fleste kommuner har mål for CO2-reduktion, men kun ganske få kommuner har klimaplaner, der i dag flugter med Parisaftalens mål. Det skal det nye partnerskab være med til at ændre.

KKR med i organiseringen

Det bliver KL’s fem Kommune Kontakt Råd (KKR) og regionerne, der samarbejder om at organisere opgaven med at rådgive de nye kommuner i "DK2020 – klimaplaner for hele Danmark".

- Der ligger for eksempel et stort potentiale i energirenovering af de kommunale og regionale bygninger og i at komme af med de sidste olie- og gasfyr, som både kan være med til at skabe grønne arbejdspladser, godt indeklima og CO2-reduktioner – til gavn for både klimaet og økonomien. Mit ministerium står klar til at indgå i dette spændende samarbejde på klimaområdet, siger klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen (S).

Alle kommuner kan fra 17. september til 21. oktober søge om at blive en del af "DK2020 – klimaplaner for hele Danmark". Igen i 2021 åbner endnu en ansøgningsrunde. 

Realdania, KL og regionerne bidrager hver med 15 mio. kr. til projektet. Den grønne tænketank Concito er overordnet projektleder, sekretariat og videnspartner.

  • De 20 første kommuner i DK2020 er Albertslund, Allerød, Assens, Fredericia, Frederiksberg, Frederikshavn, Helsingør, Høje-Taastrup, Jammerbugt, Køge, Lejre, Lemvig, Lolland, Middelfart, Randers, Roskilde, Samsø, Sønderborg, Vejle og Aarhus.
  • Baggrunden for DK2020 er rapporten ”Deadline 2020”, som det internationale bynetværk C40 udgav sammen med konsulentbureauet Arup i 2016 i kølvandet på Parisaftalen. Rapporten sætter en global standard for, hvordan byer og kommuner kan bidrage til at opnå Parisaftalens målsætninger. Den peger samtidig på, at op til 40 pct. af Parisaftalens mål kan nås ved at gennemføre de rette klimaindsatser i verdens byer og kommuner. 
  • Efter at have udgivet Deadline2020 rapporten har C40 udarbejdet en global vejledning i, hvordan bynetværkets 96 medlemsbyer kan udarbejde klimaplaner, der kan levere Parisaftalens mest ambitiøse 1,5°C målsætning.
  • Det er denne globale og ambitiøse tilgang, kommunerne skal realisere gennem DK2020.

ka