Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Aftale om styrket socialtilsyn er på plads

Bedre samarbejde på tværs af tilsyn, styrkede tilsyn og økonomisk kontrol er at finde i aftalen. Men intet forbud mod udbytte fra sociale tilbud.
14. APR 2021 14.25

Onsdag har regeringen indgået en ny politisk aftale, Aftale om styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud, sammen med SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet. Aftalen skal give mere effektiv kontrol af tilbuddenes økonomi og muligheder for hurtigere at gribe ind over for tilbud, hvor kvaliteten ikke er i orden.

Fremover vil det bl.a. ikke være muligt personligt at eje et socialt tilbud som virksomhed, da der stilles større krav til måden at organisere sig på. Det skyldes, at det er sværere at føre tilsyn med økonomien i disse tilbud. Derudover skal et flertal af stedernes bestyrelser være uafhængige af et tilbuds leder. Personer, der har været en del af enten bestyrelsen eller ledelsen i et tilbud, der er blevet lukket af tilsynet, vil få fem års karantæne.

For at få et bedre tilsyn af de sociale tilbud skal samarbejdet på tværs af tilsynsmyndigheder styrkes, og det samme skal ske for at få en større ensartethed på tværs af de fem socialtilsyn. For at opnå det vil bl.a. den nationale styring af tilsynenes praksis øges, og der skal holdes mere opsyn med tilbuddenes brug af vikarer.

Udover en styrkelse af det sociale tilsyn skal der med aftalen også oprustes på tilsyn af de økonomiske forhold. Socialtilsynet vil få mulighed for at sætte et tilbud under skærpet tilsyn, hvis regnskaberne afviger for meget fra budgettet, krav til revisorer skærpes og bedre indsigt i pengestrømme. Dertil skal de sociale tilbud fremover offentliggøre flere regnskabstal, bl.a. om hvor meget af deres overskud, der udbetales som udbytte. Det skal gøre, at kommunerne i valget af tilbud bedre kan se, om pengene går til indsatsen eller et overskud.

Fik ikke eget forslag med

Efter sidste folketingsvalg kom ønsket om et forbud mod kommercielle private tilbud på det sociale område ind i regeringsgrundlaget, og det er også noget, social- og ældreminister Astrid Krag (S) har slået på tromme for. Det er dog ikke blevet en del af aftalen, da De Radikale ikke har kunnet gå med til forslaget, hvilket ærgrer ministeren. Til gengæld glæder det hende, at både det sociale og økonomiske tilsyn skærpes, og at kommunerne får bedre mulighed for at fravælge tilbud, der trækker store summer ud til sig selv.

Hos Enhedslisten, der er med i aftalen, ser man positivt på de styrkede tilsyn og øget gennemsigtighed med økonomien. Det ærgrer dog Enhedslistens handicapordfører Jakob Sølvhøj, at ministerens eget forslag om et forbud mod at trække profit ud af tilbuddene ikke kom med. Han udtaler, at der ligger et "tungt ansvar på det Radikale Venstre".

- Enhedslisten har bakket fuldt og helt op om regeringens forslag om at sætte en stopper for at trække overskud ud af de sociale tilbud, men desværre har det ikke været muligt at samle et flertal om aftalen. På trods af den klart udtrykte hensigt i det fælles forståelsespapir fra sommeren 2019 har det Radikale Venstre været fuldstændig afvisende overfor et profitstop, siger Jakob Sølvhøj.

I FOA er man generelt tilfreds med styrkelsen af tilsynene, men ligesom Enhedslisten er fagforbundet også skuffet over, at det forslag, regeringen selv havde fremlagt, ikke kom igennem.

- Overskuddet bør blive i virksomheden, så vi i stedet for at skabe profit sikrer, at fællesskabets midler også går til de udsatte borgere og kommer kerneopgaven til gode, og kvaliteten dermed kan hæves. Den model fungerer fint på friskoleområdet, og det strider altså imod al sund fornuft og logik, at det ikke kan lykkes at nå frem til et flertal på Christiansborg, der kan støtte regeringens forslag, og her må vi konstatere, at pilen peger på Radikale Venstre. Aftalen svigter de svageste. Den sag stopper ikke her, vi kommer til at arbejde videre med at få stoppet profit på velfærd, siger Thomas Enghausen, der er næstformand for FOA.

Læs hele aftale på Social- og Ældreministeriets hjemmeside.