Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Fra et år til 45 dage:
Aarhus hjælper nu København med at håndtere huslejetvister

Aarhus har selv nedbragt sagsbehandlingstiden for sager i huslejenævnet og hjælper med nu med foreløbigt 138 sager fra København.
9. SEP 2020 12.00

AARHUS / KØBENHAVN: Nævnssekretariatet i Aarhus Kommune har de seneste år nedbragt sagsbehandlingstiden i tvister mellem lejere og udlejere, lyder det fra kommunen.

Det har fået en række andre kommuner til at række ud efter hjælp til selv at få nedbragt alt for lange forløb i sagsbehandlingen i de lokale huslejenævn. Det gælder blandt andet Haderslev, Syddjurs og Norddjurs, som har købt sig til assistance fra Nævnssekretariatet i Aarhus. Og senest også København.

Efter aftale udlåner Aarhus nu medarbejdere til at behandle foreløbigt 138 sager fra de københavnske huslejenævn. Foreløbig gælder aftalen frem til årsskiftet med mulighed for forlængelse, fortæller Michael Bech Jørgensen, leder i Nævnssekretariatet 

Markant reducering af behandlingstiderne

- I sekretariatet, der årligt behandler omkring 1.000 sager om eksempelvis huslejens størrelse, depositum og forbrugsregnskaber, er det efterhånden lykkedes at få den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ned på blot 45 dage mod tidligere op over et års ventetid, og samtidig højne kvaliteten og servicen, oplyser han. 

Under instruktionsbeføjelse fra Københavns Kommune skal de udlånte medarbejdere også forestå partshøringer, udarbejde indstillinger til nævnet og sende afgørelser til sagens parter. Aarhus Kommune deltager på nævnsmøderne gennem online-forbindelser og besvarer ligeledes telefoniske forespørgsler til sagerne.

Københavns Kommune afholder udgifterne svarende til kostprisen på sagsbehandlingen og får også gebyrerne.

ka