dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger
Aarhus Havn klar med ny og grønnere færgeterminal
Aarhus Havn fra luften i september. For to år siden var der vand, hvor der til november skal køre biler og lastbiler til og fra Molslinjen.
Foto: Domis Luftfotos

Aarhus Havn klar med ny og grønnere færgeterminal

Anlægsarbejdet med ny færgeterminal og landstrømsanlæg er klar til passagerer i Aarhus Havn.

AARHUS: De seneste to år har der været stor aktivitet på Aarhus Havn. Og udbyttet er, at den nye færgeterminal og adgangsvej til Molslinjen snart er klar. Dermed bliver der ifølge havnen flyttet ca. 1,5 millioner biler ud af midtbyen.

Adgangsvejen er også blevet tosporet, så der er bedre plads til både person- og lastbiler i forbindelse med færgens ankomster. 

Aarhus Havn har investeret i alt ca. 400 mio. kr. med 350 mio. kr. til den nye færgeterminal og 50 mio. kr. til opgraderingen af vejen.

- Molslinjen overtager en supermoderne færgeterminal for enden af Østhavnsvej. Det er en fordel både for virksomheden og for de mange erhvervsfolk og private mennesker, der hvert år benytter færgerne. Og med udvidelsen af Østhavnsvej har vi sikret, at der er god plads til vores havnekunder og deres lastbiler, selvom de mange personbiler til og fra færgerne skal køre ad samme vej, siger havnedirektør Thomas Haber Borch.

Grønnere landstrøm

Der er samtidig blevet etableret et landstrømsanlæg, som færgerne kobles til, når de ligger i havn. Det giver en mere bæredygtig færgedrift, når de ikke skal bruge brændstofdrevne generatorer til at producere den nødvendige strøm.

Desuden har byrådet i Aarhus besluttet at udarbejde en lokalplan og miljøkonsekvensvurdering af den planlagte udvidelse af havnen efter en høring med overvejende positiv respons. Der skal bl.a. ses på, hvilke visuelle betydninger en udvidelse kan få, forureningskonsekvenser og eventuel påvirkning af den rekreative anvendelse af naboområder, oplyser Aarhus Havn 

Molslinjen tager den nye terminal i brug 11. november.

ibs