Ti år gammelt snæbelstryg i Tønder skal renses og ryddes for bevoksning
Foto: Tønder Kommune

Ti år gammelt snæbelstryg i Tønder skal renses og ryddes for bevoksning

Op til en halv meter aflejringer skal graves væk. Vandgennemstrømningen skal sikres
16. JAN 2019 9.47

Meget vand er løbet gennem åen ved snæbelprojektet i Tønder, siden det blev etableret for 10 år siden. Vandet har efterladt mudder, hvorpå der gror stor bevoksning af stauder og græs langs snæbelstryget. Med en oprensning skal mudderet og dermed også bevoksningen fjernes.     
 
For snart 10 år siden blev det stort anlagte snæbelprojekt indviet. For at Snæblen kan trække op i Vidåen blev slusen dengang fjernet og erstattet af et stenstryg i Mølledammen mellem idrætshallerne og Visemøllen.  

Over årene har stigende og faldene vandstande efterladt op til 50 centimeter høje aflejringer af organisk materiale på stenene. De store aflejringer på kanterne begrænser vandstrømmen og har givet grobund for store bevoksninger af stauder og grove græsarter.  

Nu skal snæbelstryget renses op for at overholde den bunddybde- og bredde, der er fastsat. Mudderet kan ikke fjernes uden også at fjerne bevoksningerne.   

Vandstand afgørende for oprensningen
Miljømedarbejder Jørgen Nicolaisen fra Natur og Vandløbsafdelingen oplyser, at afdelingen håber på at kunne starte arbejdet med oprensningen i medio januar. Det er dog svært at sige nøjagtigt, hvornår den første skovlfuld mudder kan graves op, da det afhænger af vandstanden i åen. Først når vandstanden er relativt lav, kan snæbelstryget blive renset.  

Oprensningen sker derfor med forbehold for vejret, der kan stå i vejen for arbejdet. Sker det, bliver oprensningen udsat til efteråret 2019.  

I tidligere år har kommunen holdt bevoksningen nede ved at slå de grove græsser og stauder. Det har dog ikke forhindret aflejringerne i at opstå.  

- Aflejringerne er over tid en helt naturlig udvikling sådanne steder, alt afhængig af især vandhastigheder og vandstande. Man kan ikke forvente, at stryget kommer til at se ud som i 2009, da det lige var anlagt. Heller ikke med den nuværende oprensning for øje. Til foråret vil der igen komme ny bevoksning i stryget, fortæller Jørgen Nicolaisen. 


Oprensningen af snæbelstryget er en konsekvens af Tønder Kommunes forpligtigelse til at opretholde et såkaldt vandløbstværsnit, der er fastlagt for at sikre den nødvendige vandgennemstrømning. Den kommende oprensning er vandløbsvedligeholdelse, som det sker mange steder i vandløbene.
 
 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt