Viborg Fjernvarne ændrer procedure for honorarer

KORT NYT4. JAN 2019 13.20

VIBORG: Viborg Fjernvarme vil fremover have et punkt på dagsordenen, hvor generalforsamlingen beslutter, hvilket honorar formand, næstformand og de menige bestyrelsesmedlemmer skal have det kommende år, skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Bestyrelsen er af en varmeforbruger blevet meldt til politiet for mandatsvig, fordi bestyrelsen indtil nu selv har bestemt honorarernes størrelse og dermed skulle overtræde en paragraf i vedtægterne, som fastslår, at det er generalforsamlingen, der har den kompetence. Advokatfirmaet Kromann Reumert vurderer, at selskabet overholder vedtægterne, fordi generalforsamlingen indirekte godkender honorarerne, i og med at man siger ja til selskabets regnskab og budget på den årlige generalforsamling.
 
På baggrund af sagen er selskabet begyndt at oplyse om bestyrelsens honorarer på hjemmesiden og vælger fremover at sætte spørgsmålet på som et punkt på dagsordenen på generalforsamlingen for at have helt rene linjer, siger formand Klaus Keller til avisen.

ka

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt