Både hjælpemidler til kort og varigt behov i Tønder

KORT NYT3. JAN 2019 10.50

TØNDER: Hidtil har det kun været muligt for borgere med et varigt behov at få stillet hjælpemidler til rådighed, men nu kan borgere med et kortere behov også få de. Det har Tønder Kommunes sundhedsudvalg besluttet, oplyser kommunen.

Beslutningen er blandt andet truffet på baggrund af borgerhenvendelser og betyder, at serviceniveauet bliver bedre, siger sundhedsudvalgets formand, Irene Holk Lund (V). Tiltaget er også en del af kommunalbestyrelsens beslutning fra december om at styrke to indsatser i ældrepolitikken: 'Tidlig indsats, forebyggelse og rehabilitering' og 'Længere tid i eget hjem'. 

- Det giver rigtig god mening, at borgere, som i kortere eller længere tid har behov for et hjælpemiddel, også kan få det stillet til rådighed. Det rette hjælpemiddel kan være med til, at borgeren oplever større tilfredshed og velvære samtidig med, at man hurtigere genvinder sit funktionsniveau eller undgår yderligere funktionstab, siger Irene Holk Lund.

ibs

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt