Det går både godt og skidt med sociale indsatser

På nogle områder går det fremad med de socialpolitiske indsatser, mens det stadig halter på andre
17. DEC 2018 16.00

Misbrugsbehandlingen er blevet bedre, men til gengæld kan der ikke konstateres forbedring af udsatte børn og unges faglige niveau.

Det er nogle af konklusionerne i Socialministeriets Socialpolitiske Redegørelse 2018, som tager temperaturen på de sociale indsatser i hele landet.

Den viser også, at det går i den rigtige retning i forhold til at nedbringe krimininaliteten blandt udsatte børn og unge, og antallet af personer, som afslutter et forløb for alkoholbehandling med et positivt resultat, er steget.

Det er kommunerne, som står for langt de fleste sociale indsatser, der beløber sig til cirka 46 mia. kr. årligt fordelt på cirka 178.400 børn, unge og voksne, der modtager en social indsats hvert år. 

Bedre skolegang er nøglen
Det faglige niveau blandt anbragte børn og unge i folkeskolen er langt fra de øvrige elevers niveau, og over 20 pct. af de anbragte børn og unge har dårligere resultater i dansk i 2. klasse, og netop skolegangen er et af de områder, der ligger socialminister Mai Mercado (K) på sinde. 

- Det er et område, som jeg og regeringen er meget optaget af at få løftet, og redegørelsen sætter en tyk streg under, at det er et helt afgørende sted at sætte ind, siger hun.

'Parkeringsplads for det, der gør ondt' 
KL hilser redegørelsen velkommen, men mener alligevel, at 'socialpolitikken har mistet sin retning og er i dag uden et klart politisk mål'. Derfor skal den prioriteres højere. 

- I stedet er den blevet en parkeringsplads for alt det, der gør ondt inden for andre politiske områder så som beskæftigelse, sundhed og uddannelse. I KL's Socialudvalg mener vi, at socialpolitikken skal langt højere op på den nationale dagsorden, og her spiller Socialpolitisk Redegørelse en central rolle, da den giver os et overblik over de mange målgrupper, indsatser og udgifter, kommunerne har på det sociale område, siger KL's formand for socialudvalget, Joy Mogensen (S).

Det vigtige vidensniveau
Som en del af redegørelsen er der for første gang gennemført en survey, hvor kommunerne selv har tilkendegivet deres oplevelse af, hvordan de oplever de aktuelle udfordringer. De ligger blandt andet i videndeling på tværs af sektorer, og at der er 'meget store eller ret store udfordringer i arbejdet med borgere med psykiske vanskeligheder'.

Mai Mercado er glad for det øgede niveau af viden og peger på, at det er afgørende for at forbedre indsatserne de steder, hvor det faktisk gavner.

- Det nytter ikke, at vi sigter i blinde, når vi iværksætter nye initiativer på socialområdet. Derfor vil jeg opfordre alle kommuner og andre centrale aktører i socialpolitikken til at bruge redegørelsen aktivt som et værktøj i arbejdet for at løfte kvaliteten af de sociale indsatser, siger hun.

Redegørelsen bygger blandt andet på kommunernes systematiske dokumentation af indsatserne på socialområdet og er en samlet opfølgning på regeringens ti mål for social mobilitet, som blandt indebærer, at flere skal være en del af arbejdsfællesskabet og færre skal være socialt udsatte.

 

Læs eller download Socialpolitisk Redegørelse.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt