Trods manglende datagrundlag: Psykiatri-projekt ser lovende ud
Foto: Mads Jensen, Ritzau Scanpix

Trods manglende datagrundlag: Psykiatri-projekt ser lovende ud

Familier er glade for udgående teams i børne- og ungepsykiatrien, viser et projekt. Men data er for usikre til at vurdere, om projektet forebygger genindlæggelser.
27. DEC 2018 14.50

'Jeg er ikke i tvivl om, at projektet har hjulpet vores datter. Det er skræddersyet lige præcis til hende. Det er afgørende, og jeg er dybt taknemmelig. Jeg kan godt forstå, det er svært for lærerne. De skal også tage sig af de andre børn og de udadreagerende - og så kan de stille piger blive glemt'. 

Sådan lyder det fra en forældre til en datter i Esbjerg Kommune, der var en del af satspuljeprojektet 'TUT - Tværfaglige Udgående Teams'. Netop problemet med at blive glemt et sted mellem den regionale psykiatri, den kommunale psykiatri og folkeskolerne skulle i alt syv projekter forsøge at løse.

Derfor oprettede fem regioner et eller flere projekter med såkaldte TUT-enheder, som bestod af fagpersoner som socialrådgivere, skolepsykologer, klasselærere og sagsbehandlere og som fulgte de familier med børn og unge, der var indlagt på en ungdomspsykiatrisk afdeling. Det skulle de for at sikre, at de unge efterfølgende fik en god overgang til skole og hverdagsliv og ikke faldt fra i skolen eller fik tilbagefald og blev genindlagt.

Nu viser evalueringerne sig overordnet positive, og satspuljeprojektet har - også overordnet set - opfyldt sit mål, fremgår det af evalueringen, som COWI og Defactum har lavet for Sundhedsstyrelsen.

Men som evaluator vurderer COWI flere gange, at data ikke er repræsentative for en kvantitativ vurdering af projektet, og at det er svært at sammenligne alle syv projekter, fordi de har haft forskellige mål og målindikatorer. Således har for eksempel en pårørende-survey en meget lav svarprocent, og et spørgeskema blandt de involverede børn og unge har så få besvarelser, at det slet ikke er kommet med i betragtning.

'Som det fremgår er antallet af besvarelser for de fleste af follow-up spørgeskemaerne desværre så få, at det ikke har været muligt at lave en før og efter analyse som plangt. Grundet det lave antal besvarelser er der ikke tale om en repræsentativ undersøgelse', lyder det i evalueringen.

Kan ikke sige noget om genindlæggelser
På grund af den sparsomme data kan evalueringen heller ikke konkludere på, hvorvidt projekterne har formået at skabe færre genindlæggelser. Det stod ellers som et mål på flere af projekterne inden start.

'Det har været et mål for projektet at reducere antallet af genindlæggelser. Umiddelbart viser tallene, at dette mål ikke er nået. De tilgængelige tal kan dog ikke anvendes til at dokumentere, hvorvidt projektet har bidraget til at reducere antallet af genindlagte', lyder det i evalueringen.

Til gengæld viser de kvantitative data, altså de svar fra de få pårørende, der rent faktisk har svaret, at projekterne har gjort en forskel i deres familie. Fx viser den separate evaluering for Esbjerg Kommune, at alle forældre oplever, at barnet har det 'bedre' eller 'meget bedre', end før projektet gik igang.

I alt syv projekter har kørt fra 2015-2018, to i Region Syddanmark, to i Midtjylland, to i Nordjylland, et i Sjælland og et i Hovedstaden. I alt 1.046 børn og unge har været en del af projekterne.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt