Aalborg i nyt bagudbetalt job-samarbejde

Aalborg Kommune teamer op med socialøkonomiske virksomheder for at få ledige i job og skal først betale regningen, når de ledige er blevet selvforsørgende

AALBORG: Aalborg Kommune har indgået aftale med tre socialøkonomiske virksomheder om projektet IMPACT60, som skal hjælpe kommunens ledige i job eller under uddannelse. Men først når virksomhederne har sørget for, at de ledige er helt eller delvist selvforsørgende, betaler kommunen for borgerens deltagelse i projektet, oplyser kommunen.

'Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om et nyt spændende koncept for samarbejde og betaling mellem myndigheden (job- og ydelsesafdelingen) og aktøren (Fokus Folkeoplysning). Det skyldes blandt andet, at den økonomiske usikkerhed bæres af aktøren, som kun opnår betaling, hvis det lykkedes at udsluse til selvforsørgelse,' lyder det i et referat fra beskæftigelsesudvalgets møde.

Aftalen er derfor blevet, at job- og ydelsesafdelingen efter endt forløb i en af de socialøkonomiske virksomheder betaler for hver uge, den ledige er helt selvforsørgende. Prisen er sat til 796 kr. om ugen i 156 uger eller tre år, og det svarer til en maksimal betaling på ca. 120.000 kr. pr. ledig, der opnår selvforsørgelse i tre år.

Hvis den ledige bliver delvis selvforsøgende via fleks- eller småjob, lyder betalingen på 385 kr. om ugen i de 156 uger eller tre år. Det svarer til en maksimal betaling på ca. 60.000 kr. pr. ledig i tre år. Målet er, at mindst 50 pct. af de ledige svarende til minimum 60 ledige opnår selvforsørgelse.

Frie tøjler til at tilrettelægge forløbene
Med aftalen skal kommune og virksomhederne i Fokus Folkeoplysning således afprøve en ny samarbejdsmodel, som beskæftigelsesudvalget beskriver som en 'incitamentsmodel', fordi der skal være maksimalt fokus på at sende de ledige ud til selvforsørgelse efter endt forløb.

Når job- og ydelsesafdelingen henviser de ledige til de socialøkonomiske virksomheder i Fokus Folkeoplysning, tilrettelægger de således selv indhold og metode i projektet, og der er ikke på forhånd opstillet en periode, forløbet skal holde sig inden for.

- Det er en smart måde at få slået hul på debatten om, vi kan løse beskæftigelsesindsatsen på en anden måde. FOKUS jo har fuldstændig metodefrihed. Dermed er der gjort op i tænkningen i kasser og ordninger. Det handler kun om at gøre præcis det, der har effekt for den enkelte ledige, siger rådmand Mai-Britt Iversen (S).

Projektet er støttet af private investorer som Den Sociale Kapitalfond og Det Obelske Familiefond. Der skal henvises 120 ledige frem til udgangen af december 2019, og med det antal deltagere er det den største private investering i offentlig jobindsats i Danmark, oplyser kommunen.

eo