Tidligere Billund-politiker var alligevel ikke inhabil i vejsag

Byrådet havde erklæret Ulrich Kristensen (R) for inhabil, men det ser det kommunale tilsyn anderledes på
6. SEP 2018 8.39

BILLUND: Nu forhenværende byrådsmedlem Ulrich Kristensen (R) i Billund er efter Ankestyrelsens opfattelse ikke inhabil i en sag om at udvide den vej, han bor på. Det mente byrådet i Billund ellers, at han var - efter indstilling fra forvaltningen.

Ankestyrelsen har i en udtalelse blandt andet lagt vægt på, at politikeren ikke ville blive berørt væsentligt anderledes end de øvrige husejere i området.

Forvaltningen havde vurderet, at politikeren har 'en individuel og væsentlig interesse' i sagen, så han som byrådspolitiker ikke kunne være med til at afgøre en sag, hvor han selv er part. Ulrich Kristensen havde sammen med to naboer indgivet en klage i vejsagen.

Af udtalelsen fremgår det, at i en tilsvarende sag fra Vejle havde Statsforvaltningen tidligere erklæret en lokalpolitiker for inhabil, da en lokalplan skulle vedtages. Politikeren havde også indsendt klager over projektet og var blevet tillagt status som part.

Billund Kommunes opfattelse har bl.a. været, at det ikke er hensigtsmæssigt - ud fra offentlighedens perspektiv - at et byrådsmedlem som part kan klage over en beslutning og efterfølgede medvirke til dens beslutning.

Ankestyrelsen har derimod vurderet, at vejprojektet vedrører en mere generel regulering i kommunen, som ikke særligt vedrører politikerens ejendom - da alle husstande i området vil blive berørt. Kristensen har endvidere ikke protesteret mod selve vejudvidelsen, men kun mod eventuel etablering af en støjvold.

Ankestyrelsen peger blandt andet på en sag om en nationalpark fra 2011, hvor Indenrigsministeriet dengang ikke mente, at tre lokalpolitikere var inhabile, når sagen skulle behandles i kommunen. Blandt andet med argumentet om, at de tre ikke ville blive berørt anderledes end de andre borgere i det påtænkte nationalparkområde.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev