Køge sætter stram økonomi på skrift

Køge sætter stram økonomi på skrift

Stram økonomistyring og tæt budgetopfølgning i Køge Kommune
15. FEB 2011 20.14

KØGE: Da Køge Byråd sidst - i maj 2007 - vedtog de overordnede principper og mål for styringen af kommunens økonomi, så samfundssituationen anderledes ud. Byrådet har nu opdateret den økonomiske politik, så den tager højde for den økonomiske afmatning både på globalt og nationalt plan, hvortil også hører kommunernes stramme vilkår.

I praksis har Køge Byråd siden begyndelsen af 2010 fulgt den nye økonomiske politik, som byder på en stram økonomistyring og tæt budgetopfølgning. Nu er byrådets principper og mål for styringen af kommunens økonomi kommet på skrift.

- I byrådet har vi et meget stærkt fokus på, at vi skal have højere indtægter end udgifter, og at vi skal have overskud på driften til at finansiere nye anlægsprojekter og vedligeholdelse af de eksisterende bygninger, forklarer fungerende borgmester Thomas Kielgast:

- Vi har også sat ord på, hvordan vi sikrer en tæt og stram styring af økonomien. Det gør vi bl.a. gennem løbende effektivisering af vores arbejdsgange, en månedlig økonomisk opfølgning, og ved at Byrådet fire gange årligt følger op på, om der er afvigelser i det budget, vi har lagt. Derudover har vi i byrådet givet hinanden håndslag på, at budgetoverskridelser skal holdes inden for de afsatte budgetrammer, og at vi som princip ikke giver tillægsbevillinger finansieret af kommunekassen.

I forhold til kommunens skattepolitik er byrådet enige om ikke at lave skattestigninger, der kan medføre sanktioner fra staten. Og hvis der skal ændres i kommunens takster på det skattefinansierede område, så vil Byrådet lade det ske i en jævn udvikling af hensyn til borgernes private økonomiske tryghed.

Både den økonomiske politik samt kasse- og regnskabsregulativet opdateres en gang i hver byrådsperiode, så begge dokumenter passer til den aktuelle virkelighed. Den økonomiske politik samt kasse- og regnskabsregulativet gælder for perioden 2011-2013.

Se flere stillinger
Nyhedsbrev