Bevarelse af Vestbanen er godt jysk købmandskab

Bevarelse af Vestbanen er godt jysk købmandskab

DEBAT Så i stedet for at nedlægge Vestbanen - vores lille forsømte guldgris - vil vi hellere sørge for at få den op at stå. Vi vil drage omsorg og tænke fremad, skriver Mette Valentin (SF)
11. FEB 2011 9.18

Af regionsrådspolitiker Mette Valentin

Efter onsdagens møde i forretningsudvalget i regionsrådet, står det klart, at et flertal gerne vil nedlægge Vestbanen, og dermed risikere at miste det årlige bloktilskud på 35 mio kr. om året, penge som netop kommer direkte ned i den regionale udviklingskasse, alene på grund af, at vi har Vestbanen, her i regionen.

Man er set med vores øjne, her i færd med at ville gennemtrumfe en 'principiel' protestbeslutning, imod Vestbanen i almindelighed og ikke mindst specifikt imod Folketingets vedtagede bloktilskudsfordelingsnøgle vedrørende privatbaner - Det er en dyr protest, som vi ikke kan være med til i SF. Vi vil derimod kæmpe for at bevare Vestbanen.

Vestbanen tilfører nemlig isoleret set, helt faktuelt regionen 16,9 mio. kr. om året, mens en busløsning i stedet udløser et tilsvarende minus på 16,9 mio. kr. om året. At nedlægge Vestbanen er altså en beslutning, som koster 33,8 mio. kr. om året, i det regionale udviklingsområdes råderum, til f.eks. busser, erhvervsudvikling, miljø, vækst og andre investeringer! Vel at mærke EFTER der er betalt for banedriften, renter, afskrivninger, pensioner osv., og efter der er blevet bedt i alle kirker, synagoger og moskeer efter bedre bundtal.

Der er således - helt reelt 33,8 mio. kr. mere i råderummet pr. år, hvis vi bevarer Vestbanen, i stedet for at vælge en busløsning. Alligevel ønsker et flertal i forretningsudvalget, øjensynligt at nedlægge Vestbanen, og altså dermed miste bloktilskuddet. Det vil vi i SF naturligvis absolut ikke være med til. Vi ønsker nemlig ikke at deltage i en hasarderet gambling med regionens midler, i en protest over en bloktilskudsfordelingsnøgle, som forfordeler privatbaner. Det er en beslutning, som træffes på Christiansborg.

Vi vil sikre udvikling
Her i regionen skal vi efter vores overbevisning, forvalte pengene sikkert og trygt, indenfor de udstukne rammer og vilkår, på en sådan måde, at regionen og dermed borgerne får mest muligt ud af det. Vi vil ikke drive protestpolitik, med de penge, som vi tildeles til at udføre opgaverne her i regionen, overfor borgerne med. Vi vil derimod kæmpe for en realpolitik som sikrer vækst, uddannelse og udvikling.

I SF lobbyer vi ofte som lokalpolitikere, for at påvirke national politik, internt i vores parti, via faglige fællesskaber, læserbreve osv! Men som regionsrådsmedlemmer, er det, i vores optik, de faktiske rammer og vilkår som er blevet udstukket - enige eller ej - som vi må forvalte vores politiske virke på baggrund af, med afsæt i de anbefalinger, fakta og muligheder vi reelt har.

Der foreligger i dette tilfælde nogle privatbanetilskudskriterier, som er sat op som INCITAMENT til at drive, udvikle og modernisere vores privatbaner, overalt i Danmark - også i vores udkantsområder.

Kriteriet er der
Kriterierne er efter vores opfattelse, med meget stor sandsynlighed ikke sat i verden, for at vi skal nedlægge vores privatbaner, snuppe bloktilskuddet alligevel og ellers bare håbe, at virkeligheden ændrer sig radikalt. Ikke at man ikke kan forstå at de borgerlige oftere og oftere håber på, at virkeligheden ændrer sig radikalt ... Men som med det forestående valgresultat, må man også i denne sag, sande, at man ikke bare kan trylle alt det ubehagelige og besværlige væk, ved at stikke hovedet i jorden. Det forsvinder realiteterne ikke af.

Selvom der vitterligt ER meget, som endnu ikke er afklaret, er der dog også helt faktuelle tal, beregninger og realiteter, som gælder for alle, uanset hvilken politisk holdning eller tilgang til sagen, man måtte indtage.

Realiteterne er, i denne sag, at privatbanebloktilskudskriteriet ER der, af gode grunde, og med meget stor sandsynlighed, også vil være der en rum tid fremover. Det er også en realitet at vi med en bevarelse sikrer råderum til den regionale udvikling. Selvom privatbanebloktilskudskriteriets langtidsholdbarhed er helt centralt i denne sag, er det er udenfor vores resortområde. Det er national trafikpolitik.

Halvandet års malkning
Det er altså sagt med andre ord, lige her at humlen ligger begravet. Tilskudskriterierne er nemlig national trafikpolitik som fremmer privatbaner. Men eftersom samtlige bloktilskud på trafikområdet er til revision i Folketinget her i foråret 2011, griber forretningsudvalgsflertallet åbenbart et strå i håb om at tilskudskriteriet ændres, selvom rigtigt meget taler imod, at trafikudvalget og folketinget skulle nå frem til dén konklusion. Det er mest sandsynligt, at kriteriet bevares uændret men desværre afgøres evt tilskudskriterieændringer, først EFTER vores beslutninger omkring Vestbanens fremtid, skal træffes af regionsrådet.

Vi er derfor NØDT TIL at træffe en beslutning, inden tilskudskriterierne er blevet gennemgået og evt. justeret eller ændret. Det er der dog som nævnt ovenfor, ikke noget der tyder på at de vil blive, på dette område. Det ville i hvert fald fordre, at man nationalt beslutter at droppe privatbanesatsningen, som ligger bag de nuværende bloktilskudskriterier omkring privatbanerne. Men det er ikke desto mindre, øjensynligt dette scenario man i flertallet af forretningsudvalget, sætter sin lid til, vil udspille sig.

Ingen kan jo spå - og da slet ikke om fremtiden, men forretningsudvalgsflertallet er øjensynligt så sikre på, at de får ret, at de gerne vil gamble med 33,8 mio. kr. i råderummet, i håbet om at opnå en endnu større gevinst, ved en nedlæggelse af Vestbanen kombineret med en ændring af tilskudskriterierne, samt 1 1/2 års malkning af dette bloktilskudskriterie, uden reelt at have Vestbanen længere.

Unfair omgang med tilskudskroner
Det er både en unfair omgang med bloktilskudskronerne til privatbaner, og samtidigt en hasarderet gamling, sat i forhold til det, som vi foreslår, nemlig at bevare Vestbanen! Vestbanen vil nemlig - uanset ændringer i tilskudskriterierne, - fortsat bidrage positivt med 16.9 mio. kr., til råderummet om året. Penge som f.eks gør det muligt at afskrive investeringen indenfor den bindingsperiode på 8 ½ år som driftsaftalen med Arriva fra sommeren 2012, indebærer - Den vil tilmed stadigvæk give overskud. Det er faktisk som, at vælge at investere i obligationer, i stedet for at spille på aktiemarkedet.

Så i stedet for at nedlægge Vestbanen - vores lille forsømte guldgris - vil vi hellere sørge for at få den op at stå - Vi vil drage omsorg og tænke fremad. Vi kunne jo f.eks. bruge af vores øgede råderum på at forlænge Vestbanen, med nogle flere skinner, så vi både styrker den, udvikler den OG får endnu mere bloktilskud, til at gøre endnu mere - både for hele udviklingsområdet, og for at få Vestbanen moderniseret og skabt flere innovative løsninger - så kunne banen tilmed give overskud i sig selv, bidrage til vækst, turistudvikling, kobling til banenettet i Midtjylland og ned til Esbjerg på vestkysten osv.

Kort sagt: Det er sund fornuft, rettidig omhu og så absolut mest ansvarligt, at beslutte at bevare Vestbanen - Det er ganske enkelt godt jysk købmandskab.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt